Jeroen Bosch ziekenhuis looft opnieuw Nightingale-prijs uit

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-11-2012 Op initiatief van de Cliëntenraad, looft het Jeroen Bosch Ziekenhuis voor de zesde keer de Nightingale-prijs uit voor de meest patiëntvriendelijke medewerker! De genomineerde moet voldoen aan een medewekrer in het JBZ, die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het welzijn van de patiënten.

Patiënten en bezoekers worden van harte uitgenodigd kandidaten voor te dragen voor deze prijs. Iedereen, bevestigd door twee medestanders, die in contact is geweest met een buitengewoon patiëntvriendelijke JBZ-medewerker, kan deze voordragen.  
De nominatie staat open voor artsen en verpleegkundigen, maar ook voor medewerkers die zich wat meer op afstand van de patiënt inzetten, zoals voedingsassistenten en laboratoriummedewerkers. 

De prijs bestaat uit de Nightingale-award en een dinerbon voor de medewerker zelf. Daarnaast mag de winnaar een bedrag van € 5000 op de eigen afdeling besteden aan verdere verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg.

Info en voordracht
Tot uiterlijk 30 november a.s. kunnen kandidaten worden voorgedragen voor deze Nightingale-prijs.
Zie voor info  www.jbz.nl/115270/wie-wint-de-nightingale