Directie in jaarverslag JB-Ziekenhuis tevreden

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-06-2013 Het JB-ziekenhuis sluit  de jaarrekening 2012 af met een positief resultaat van € 4 miljoen*. Dat is op zichzelf al positief, ook  voor wat betreft een veilige patiëntenzorg [behalen VMS-certificaat] werd een belangrijke vooruitgang geboekt. Dan scoort het ziekenhuis ook nog hoog als opleidingsziekenhuis [geaccrediteerd door de STZ]. Daar bovenop stelt voorzitter van de Raad van Bestuur dr. Willy Spaan dat de patiënttevredenheid een 8 scoort.Financieel gezond
Als toelichting op de positieve afsluiting stelt de directie, dat vooral in de tweede helft van 2012 sterk op de kosten is gelet, waardoor de efficiency verbeterde. Het aantal gerealiseerde opnames [met  7%], aantal dagverplegingen en eerste polikliniekbezoeken zijn gestegen, terwijl de kosten daalden. Daardoor steeg de solvabiliteit van het ziekenhuis van 8,6% naar 9,4%.

Wetenswaardigheden over 2012:
- zijn 2888 baby's geboren
- waren er 4135 mensen in het ziekenhuis in loondienst, waarvan 738 mannen en 3397 vrouwen
- werkten er 241 medisch specialisten
- werden er 95 medisch specialisten opgeleid
- voerden de artsen 43.534 operaties uit
- werd er 475.000 keer bloed geprikt waarmee zo’n 3.400.000 analyses zijn gedaan
- bedroeg de omzet 322.876.466
- waren er 75.294 opnames en dagverpleging
- en 208.864 eerste polibezoeken