Meer efficiency en nieuwe 'zaken' mbt JB-ziekenhuis [Jaarverslag 2012]

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-06-2013 | Gewijzigd op: 04-06-2013
Het Jeroen Boschziekenhuis, dat de vorige week al het 'Jaarverslag 2012' *uitbracht, gaat  volgend jaar een huisartsenpost in het ziekenhuis openen. Nog niet bekend is waar precies, maar waarschijnlijk  vlakbij de hoofdingang. De Bossche huisartsen gaan accoord met de visie en de aan het ziekenhuis gekoppelde huisartsenpost. Maar de architect moet nog e.e.a. uitwerken.

*>>Zie hieronder voor samenvatting van het jaarverslag 2012

Het Jeroen Boschziekenhuis heeft de perikelen van een nieuwbouw en de gewenning daarvan met succes overbrugd

foto © herman van boxtel, 24 juni 2011.

Wat ook door gaat is een overkapte doorgang van het ziekenhuis [achterzijde] naar het  dr. Verbeetenistituut. De financiering wordt tussen het ziekenhuis en Verbeeteninstituut gezamenlijk geregeld. Maar de overkapping bij de ambulancepost om patiënten droog en windvrij het ziekenhuis te kunnen vervoeren, laat nog even op zich wachten, zegt Bestuurslid  Peter Langenbach die verantwoordelijk is voor de Financiën. 'Daar gaan eerst nog enkele  andere projecten voor.'

Bestuurslid [Financiën] Peter Langenbach, die  na een dip over de eerste helft van 2012 van wege de nieuwbouwperikelen, het ziekenhuis er financieel weer bovenop kreeg wat resulteerde in een plus van €4 miljoen. 

Kort Verslag 'Jaarrekening 2012'
Maandagmiddag 3 juni 2013 gaven de leden van de Raad van Bestuur van het Jeroen Boschziekenhuis, dr. Willy Spaan, Peter Langenbach en Gita Gallé een toelichting op de uitgebrachte 'Jaarrekening 2012'.

Naast het sturen op gezondheid is een andere belangrijk optie [reader], waarop het bestuur van het Jeroen Boschziekenhuis acteert  de financiën, liet bestuursvoorzitter dr. Wily Spaan tijdens de toelchting weten. Door meer efficiency kan de zorg ook verbeterd worden, sprak medebestuurslid Peter Langenbach. 

Het JB-ziekenhuis sluit de jaarrekening 2012 af met een positief resultaat van € 4 miljoen*. Dat is op zichzelf al positief, ook voor wat betreft een veilige patiëntenzorg [behalen VMS-certificaat] werd een belangrijke vooruitgang geboekt. Dan scoort het ziekenhuis ook nog hoog als opleidingsziekenhuis [geaccrediteerd door de STZ]. Daar bovenop stelt voorzitter van de Raad van Bestuur dr. Willy Spaan dat de patiënttevredenheid een 8 scoort.

Behalve een taxi-standplaats voorinvaliden en shuttlevervoer is er nog een wens om senioren droog van auto naar ingang te kunnen leiden. Er komt vanuit het ziekenhuis [achterzijde] een overdekte doorgang naar het dr.Verbeeteninstituut.

foto's © paul kriele, 7 juni 2012.

Financieel gezond
Als toelichting op de positieve afsluiting stelt de directie, dat vooral in de tweede helft van 2012 sterk op de kosten is gelet, waardoor de efficiency verbeterde. Het aantal gerealiseerde opnames [met 7%], aantal dagverplegingen** en eerste polikliniekbezoeken zijn gestegen, terwijl de kosten daalden. Daardoor steeg de solvabiliteit van het ziekenhuis van 8,6% naar 9,4%.
Als verklaring voor de -financieel- herstelde positie over 2012, zegt Peter Langenbach, dat de eerste helft van 2012 er nog teveel gericht was op zaken die een direct effect hadden op de ingebruikneming van het  ziekenhuis. Daardoor werd er minder gelet op efficiency en dat soort zaken. Dat heeft even op de uitgaven gedrukt, maar herstelde zich vanaf de zomer van 2012  en leidde tot een plus van  € 4 miljoen. 

De Raad van Bestuur van het Jeroen Boschziekenhuis vlnr. Gita Gallé, dr. Willy Spaan en Peter Langenbach.

Kostenbewust
Terzijde spraken de bestuursleden ook over een groeiende bewustwording bij de verpleging  over de financiële positie van het ziekenhuis. Dat bleek onder meer  uit een voorbeeld van patiënten dossiers, die door hen hergebruikt werden.  

Ook meer efficiency kan een nieuwe definitief digitaal systeem worden Het huidige systeem is niet toekomstvast en niet integraal. Met een nieuw systeem zou de kwaliteit [-sindicatoren] eenvoudiger geregistreerd kunnen worden.  
Spaan: 'Elk bedrijf moet herhaaldelijk een efficiencyslag maken. Dat komt door de lasten die elk jaar hoger worden [lonen en dus ook de sociale lasten]. Maar zo rigoreus als voorheen zal een reorganisatie niet meer zijn, aldus de bestuursvoorzitter.
Digitale patientendossiers
Door nieuwe ontwikkelingen zullen er wel bepaalde functies verdwijnen. Neem bijv. de bodes die bij invoering van een digitaal Patientendossier [EPD] niet meer nodig zullen zijn om papieren dossiers te vervoeren.
' Een groot project is dan ook dat  op korte termijn alle patiëntendossiers gescand gaan worden,' zegt Gallé,  'en dat er voortaan digitaal geregistreerd gaat worden. Dat alles is bedoeld  om de dokter op de poli van het gedoe met papier af te helpen. ..'

Daarnaast staat er een uitgave van € 2 miljoen gereserveerd om onderzoek te kunnen doen, voor innovatie bij nieuwe ontwikkelingen en voor zorgverbetering. Dat alles levert ook meer efficiency op, aldus bestuurslid Gita Gallé.

'Onzeker is hoe zich de zorg in de maatschappij verder ontwikkelt,' geeft dr.Spaan aan. 'We hebben hier een groot ziekenhuis, groter dan het Elisabeth in Tilburg met  globaal 750 bedden. De planning voor nieuwbouw gebeurde  zo'n 20 jaar geleden.  Intussen zijn er bezuinigingen gevolgd, wordt de zorg meer naar thuis verlegd en veranderen bejaardenhuizen in zorg-/verpleeghuizen. Dat levert mogelijk minder patienten op.  
' Maar in 2013 blijft de zorgvraag nog op hetzelfde niveau als in 2012. Maar in het algemeen is de vraag naar ziekenzorg minder,' geeft dr.Willy Spaan aan.
In Den Bosch laten de cijfers zien dat zich in 2012  7% meer klinische patiënten aandienden . Dat zal in 2013 ook nog wel zo zijn,' aldus Spaan, die nog een groei schat van 1%.

Terug naar boven