Onderzoek verkeersstromen Jeroen Bosch Ziekenhuis

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-09-2013

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis voert begin september in het kader van duurzaamheid een onderzoek uit naar de verkeerstromen van en naar het ziekenhuis. Het onderzoek moet een actueel, compleet beeld geven van hoe patiënten, bezoekers en medewerkers naar het ziekenhuis komen.
Doel van het onderzoek is of autoverkeer van en naar het ziekenhuis kan worden teruggedrongen. Op basis van de uitkomsten hoopt he tJBZ het gebruik van alternatief vervoer door eigen medewerkers te kunnen stimuleren.

Op 3 september zijn medewerkers gevraagd naar hun ervaringen naar de bereikbaarheid. Op 10 september staan enquêteurs bij de ingang van het ziekenhuis om patiënten en bezoekers te bevragen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door DTV Consultants, een onderzoeksbureau dat is gespecialiseerd in verkeer en vervoer. De resultaten worden naast een vergelijkbaar onderzoek uit 2006 gelegd. Eind dit jaar hoopt het ziekenhuis een actueel vervoersplan te hebben.