Intensievere samenwerking Raboud X Jeroen Boschziekenhuis

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-09-2013 | Gewijzigd op: 25-09-2013
Het Jeroen Boschziekenhuis en het Nijmeegse Radboud gaan intensiever samenwerken. Dat onderlinge kontakt bestond al lang, op gebied van opleiding, onderzoek en kennisuitwisseling tav veiligheid, patiëntgerichtheid, innovatie, wetenschap en transparantie.
Op 25 september 2013 werd door prof. dr. Melvin Samsom (RvB Radboud) en prof. dr. Willy Spaan (RvB Jeroen Bosch Ziekenhuis) de samenwerkingsovereenkomst getekend. Doel is meer te profiteren van elkaars kennis en kunde, hetgeen moet leiden tot kwalitatief betere en doelmatigere zorg.
 

Melvin Samsom [Radboud]:  “Deze samenwerking komt de kwaliteit van zorg en dus ook de patiënt ten goede. We gaan van doorverwijzen naar doorbehandelen, waarbij er afstemming plaatsvindt over protocollen en kwaliteitstoetsing'.