St.Jan: start restauratie rond Zuiderpoort

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-03-2009 | Gewijzigd op: 10-03-2009

De vorige week, op 4 maart 2009, zijn stalen balken langszij de St.Jan omhoog gehesen naar het dak van de Zuiderpoort.
Deze dragen de steigers die vervolgens worden aangebracht om daarop de loopplanken en de bordessen voor de restaurateurs te kunnen aanleggen.

 
foto's © marc venrooij 4 maart 2009
en ©  paul kriele, 9 maart 2009.

De restauratie aan de Noordzijde van de St. Jan zit er bijna op. De laatste steigers gaan daar spoedig verdwijnen.
Tien jaar geleden startte dat traject en vanaf begin maart 2009 wordt de aanpak van de zuidkant voorbereid.
De kosten die grotendeels worden gesubsidieerd, bedragen voor de gehele kerk 38 miljoen euro. Gemeente en provincie nemen tezamen voor 10% ook een deel voor haar rekening. Het kerkbestuur haalt met sponsoracties [ook via de Stichting Nationala Monument St.Jan]de rest, te weten 20%,  binnen.