Grote opkomst Mariaomgang

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-05-2009 | Gewijzigd op: 28-11-2009
Op zondagavond, Moederdag 10 mei 2009, liepen globaal 1400 gelovigen mee in de jaarlijkse Maria-omgang, Die trok na de Vespers van 19.00 uur in de St.Jan door de Bossche straten met ondermeer bisschop Hurkmans en plebaan Gert Jan van Rossum. De stoet werd geopend door de Bossche Oude Schuts en afgesloten door het gilde van Onze Lieve Vrouw uit Aarle Rixtel.

In een lange stoet volgde de processie de route die Maria volgens de legende in een winternacht vijf eeuwen geleden zou hebben gelopen, waarna 's morgens bleek dat de pestlijders langs die route genezen waren.

Hierboven: Links  De Bossche Oude Schuts.
Rechtsboven: mgr. kardinaal Simonis en emeritus bisschop Jan Bluyssen en naast hem diens toenmalige secretaris.
Onder: de processie passeert het bisschoppelijk paleis en rechts: de Schola Puellarum.
foto's © ellen elemans, 10 mei 2009.

Onder: het wonderbeeld passeert de Peperstraat/hoek Verwersstraat. foto's © ellen elemans, 10 mei 2009.

Dit jaar was de belangstelling voor deelname aan de Maria-omgang bijzonder groot: zeker 450 gelovigen liepen de omgang mee, achter het mariabeeld en afgesloten door het gilde uit Aarle Rixtel.
Rechts onder het gilde van OLV uit Aarle Rixtel.

foto's © paul kriele,10 mei 2009.
Voor een  filmische impressie van Ton Boelens Mariaomgang

Terug naar boven