Gerestaureerd Bätzorgel [Grote Kerk] symbolisch overgedragen

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-11-2015 | Gewijzigd op: 14-11-2015
Zaterdagmiddag 14 november 2015 werd in de Grote Kerk symbolisch, na een voordracht over het orgel en orgelspel, het gerestaureerde Bätzorgel door Peter van Rumpt [Pels en Van Leeuwen] overgedragen aan het College van Kerkrentmeesters van de Protestante gemeente van Den Bosch.  De voorzitter van het College  Luc Batterink nam die overdracht aan.
De middag begon met orgelspel door  Jacques van den Dool [ook de componist] en Aart Bergwerff. Zij vertolkten de Intrada. Dat was een wereldpremière,  aldus Batterink in zijn welkom .

   
-Boven: Het Bätzorgel links gerestaureerd en rechts zo juist[ in oktober]  teruggeplaatst.
-Rechts: De kerkzaal van deGrote Kerk op het Kerkplein.
foto's © paul kriele, 27 oktober [r-boven]  en 14 november 2015.
 


Aart Bergwerff, organist van het Bätzorgel in de Evangelisch Lutherse Kerk in Den Haag en van de Grote O.LVrouwe Kerk in Breda,  was voor de Protestante gemeente de adviseur. Bergwerff heeft het restauratierapport opgesteld.
 
Het orgel, dat dateert van 1831 is gebouwd door Johan Bätz afkomstig van de Duitse familie Bätz  wiens voorvader als economisch vluchteling in de 18e eeuw vanuit Thüringen naar Nederland verhuisde. Er bestonden vijf generaties Bätz: die leefden van 1739 tot 1902.
Namen van andere gevluchte Duitse families zijn: onder meer Schnidtker, Müller, Gespenhauwer en Mittelreiter. Zij allen hebben met hun kennis en kunde de kracht van de Nederlandse orgelbouw voorgezet, aldus Bergwerff. ook Johan Bätz van de derde generatie,  zette overigens in zijn aanpak de traditie van de Nederlandse orgelcultuur voort.

-Boven links: Het moment waarop symbolisch
Peter van Rumpt van Pels & Van Leeuwen
het orgel  overdraagt aan Luc Batterink, de voorzitter 
van het College van Kerkrentmeesters.
-Rechts: De organist van de Grote Kerk Jamie de Goei
.

foto's © paul kriele, 14 november 2015.

Het orgel is diverse malen eerder gerestaureerd maar bij de recente-moderne-  restauratie van 1965  zijn delen van de techniek van het orgel weer teruggebracht naar de situatie van voor die tijd, aldus Peter van Rumpt  van Pels&Van Leeuwen, de Bossche orgelbouwer/ restaurateur. 

Van Rumpt: Het orgel heeft 24 registers [register is een rij pijpen] en in totaal 1680 orgelpijpen.
Bij de recente aanpak zijn de windladen en het leer van de 'blaasbalgen' vernieuwd [vervangen door jschapenleer] en alle orgelpijpen doorgemeten, schoongemaakt en na terugplaatsing weer op klank gebracht. De grootste pijp is 16 voet [ruim 5 meter] en de kleinste is 1 cm. De firma De Jong uit Waardenburg heeft het orgel patina geschilderd en verguld. 
 
Na het orgelspel ter afsluiting door Aart Bergwerff en Jamie de Goei was er een receptie.

Terug naar boven