Stichting Monumentenzorg uit zorgen om kunstschatten St. Cathrienkerk

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-02-2017 | Gewijzigd op: 21-02-2017
 De stichting  's-Hertogenbossche Monumenten zorg maakt zich grote zorgen over het kunstzinnige interieur van de  St. Catrienkerk die op de nominatie staat tijdelijk aangepast te worden als theater. Het gaat de stichting met name om het vermaarde orgel van J.J.Vollebregt en de negen barokke schilderijen van Pieter Jozef Verhaghen[1728-1811] en de fresco-achtige koepel beschildering van Jan Oosterman. In die zorg richt zij zich op de temperatuurwisselingen die het gebouw te wachten staan

Het is nu eenmaal een richtlijn van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat van historische (kerk)ruimten m.n. de meubels, schilderijen en orgels om een zorgvuldig beheer vragen, aldus de voorzitter Jan van Heijningen. Zij noemt daarbij ook nog de uit 1625 daterende preekstoel 

Van Heijningen vraagt  in een brief [dd. 20022017] Aan het  college van B&W of zij de zorgen om het historische interieur geelt  en bereid is aanvullend onderzoek naar een goed binnenklimaat te doen wanneer het gebouw een herbestemming krijgt en dan ook de aanbevelingen op te volgen.

  
Lees ook het artikel over de Sint Cathrienkerk dd. 19 augustus 2007 St Cathrien. 


Sint Cathrienkerk
Tekening van Hendrik de Laat
Achter de gesloten kerkdeuren van  de
Sint Cathrien bevinden zich eeuwen oude kunstschatten.

 
 
   

Kunstinventaris

De koepel heeft een uit 1917 daterende en zeer bijzondere schildering door Jan Oosterman in de tarnt van de Beuroner kunst. 
Daarnaast is er een eiken preekstoel van rond 1625 met reliëfs van de vier evangelisten, de gedaanteverandering op de berg Tabor en de tenhemelopneming van Maria.


Koepelbeschilderingen van Jan Oosterman.

foto © paul kriele, 23 november 1999.
..........................................................................................
   


Onder de hoge ramen is plaats voor de negen grote barokke schilderijen van Pieter Jozef Verhaghen (1728-1811) uit Aarschot. Verhaghen is een van de Zuid-Nederlandse schilders die doorwerkten in de geest van Rubens. Tot de afschaffing van de kloosters liepen de bestellingen binnen voor grote doeken met meeslepende religieuze voorstellingen. Ze zijn rijk van sfeer en kleur en vol beweging. Verhaghen maakte de stukken tussen 1768 en 1794 voor de refter en het prelaatskwartier van de abdij Averbode. Ze vertellen het leven van Jezus vanaf de aanbidding door herders en wijzen, via wonderen als de genezing van de zieken en de bruiloft van Kana, tot de gedaanteverandering op de berg Tabor.


 

 Terug naar boven