Op inloopavond veel vragen over 'de Cathrien' als theater

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-03-2017 | Gewijzigd op: 16-03-2017

Op de inloopavond van de gemeente  en TheateradParade werd aan de circa 50 bezoekers – uitleg gegeven over  de tijdelijke [3 jaar] durende bestemming van de ruim een eeuw oude kerk van de Kruisbroeders. 


   -Links De ruim een eeuw oude St. Catrien,
met de voormalige pastorie die gaat
dienen als kantoor en foyer voor de artiesten en musici.

 
Zijde Spinhuiswal
-Rechts:  Zicht op het oude patronaat dat na een
opknapbeurt  gaat dienen als foyer.  Apart ervoor komt
een keet of container als  garderobe .Via het patronaat
komt men via drie nieuw te maken entrees
in dekerkzaal die plaats biedt aan 600 personen


foto's © paul kriele, 12 november 2015.
 
 

In de gymzaal van de basisschool Bossche Broek binnenstad legde  theaterdirecteur Harry Vermeulen en specialisten van de gemeente op gebied van geluid, kunst en ruimtelijke planning uit wat de voorwaarden en consequenties zijn en welke maatregelen er worden genomen om de overlast voor de buurt  zoveel mogelijk te beperken.

 Wat dat laatste betreft is gekozen om de hoofdingang niet te gebruiken, maar aan de Spinhuiswalkant de ingang te maken zodat het patronaat  – na een opknapbeurt- als foyer kan worden gebruikt en de –ook nog op te knappen-  pastorie op de hoek met de Spinhuiswal  als kantoor en  kleed- en verblijfsruimte voor de artiesten en musici. De toegang naar het ’theater’ komt aan de zuidzijde/ op te knappen tuinzijde  te liggen waar drie nieuwe doorgangen naar de kerk moeten worden gemaakt.

Deze opzet maakt het mogelijk aan de Kruisbroederswal tegen de pastorie aan een fietsenstalling in te richten  en richting het patronaat een afgesloten laad-en losplaats [loading dock] voor vrachtwagens aan te leggen. 

Plattegrond met het Noorden bovenin

Plattegrond van de Sint Cathrien. 
die drie nieuwe ingangen krijgt aan de zuidkant/ Spinshuiswalkant.

Het rechthoekig deel [op linker foto]
is de pastorie [kantoren en foyer
voor arstiesten] en het patronaat
bestemd als  foyer voor de bezoekers. 


.......................................................................

Door de aanwezige ambtenaren en de theaterdirecteur werd over en weer zorgvuldig aangegeven wat de consequenties zijn. De een gaf aan dat de kunst [grote schilderijen] voor de sfeer zorgen, terwijl theaterdirecteur Harry Vermeulen de sfeer van de kerk [de rijk beschilderde koepel] benadrukte.
De Cathrien kan aan 600 gasten plaats bieden, het toneel bedaagt 10x10meter, buiten de zij- toneelvakken. Het huidige podium is 11x12 m.
De ruimte onder de tribune en het patronaat gaan dienen als foyers [horeca]. De toiletten zijn meteen rechts bij de drie ingangen gesitueerd.

 Geluidsoverlast

Veel commentaar hadden de omwonenden die bezorgd waren over  de gemiste  [..] maatregelen tegen overlast, zoals herrie van bezoekers en verkeer. Over Verkeer kon een van de woordvoerders kort zijn: er komt geen verkeer, behalve dat van de vrachtwagens en twee maal daags de ouders!  van de schoolkinderen…. De huidige parkeerplaats voor de kerk is bestemd voor vergunningenhouders.

 De Wolvenhoek en de parkeergarage St. Jan zijn als parkeergelegenheid voor de theaterbezoekers bedoeld. Er komt met het oog op invaliden overigens wel een kiss- en ridestrook langszij de Spinhuiswal, ter hoogte van de tuin van de kerk.

 Wat betreft geluidsoverlast, daarop zei een overbuurvrouw tegen de gemeenteambtenaar Glenn ter Veer, dat ze graag het orgel hoorde spelen….

Als eerste maatregel tegen geluidsoverlast zullen eerst alle glas in loodramen worden afgedicht. Daarop volgt een meting en dan zullen, indien nodig, geluidsdempende schotten voor alle ramen en deuren op de begane grond worden gezet. ‘Kortom,’ aldus weer een andere woordvoerder, het plan voldoet aan de normen’’ .

Ook zal de verouderde en herrie makende verwarmingsinstallatie worden vervangen door de cv van het Theater die nog geen12 jaar oud is, aldus Vermeulen.

‘ Maar waarom kozen jullie niet voor een locatie./gebouw  buiten een woonwijk ..?’, vroeg een bezoeker. ‘Dus met parkeergelegenheid, zoals de Brabanthallen’.

Maar de Brabanthallen blijkt voor een periode van drie jaar op rij niet beschikbaar en ook te duur te zijn.  

Inloopavond in basisschool
Bossche Broek binnenstadover
nieuwe tijdelijke bestemming St. Cathrien. 
foto's © paul kriele,  16 maart 2017.

 Toekomst van een kerk geparkeerd Daarop somde Harry Vermeulen het rijtje factoren die mede de keuze bepaald hebben. Vermeulen: ‘We hebben een tiental locaties bezocht en de volgende factoren mee laten wegen: bereikbaarheid, de ruimte, parkeergelegenheid en  het technische en financiële plaatje.
Alles opgeteld en afgetrokken komen we uit bij de St. Cathrien. Dat is mooi voor de gemeente en mooi voor het kerkbestuur. Want nu al ruik en zie je de verloedering opkomen van een leegstaande kerk. Met deze tijdelijke bestemming geven wij  het kerkbestuur ruimte bij haar keuze wat er met ‘de Cathrien’ gaat gebeuren,’sprak Vermeulen. ‘Het is voor haar een uitdaging hoe met een kerk  kan worden omgegaan. De kerk blijft beter achter dan de staat waarin ze nu verkeert.’Terug naar boven