Anti- krakers oude pastorie St.Cathrien verliezen kort geding

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-11-2022 | Gewijzigd op: 26-11-2022
Anti-krakers St.Cathrien-pastorie verliezen kort geding tegen [ in hun ogen..] te snelle uitzetting.
De anti- krakers in de oude pastorie van de St.Cathrien hebben een kort geding van vrijdag 25 november 2022 verloren dat was aangespannen tegen de eigenaar. Maar in feite tekenden zij bezwaar aan bij de Leegstandsbeheerder Monoma.
Het motief van de eigenaar van de pastorie is dat zij eind november  2022 wil beginnen met het doen verwijderen van asbest uit het pand alvorens met een verbouwing te kunnen beginnen. Daarom werd de huur opgezegd.
De anti-krakers trokken in hun recentelijk aangespannen kort geding [om een langere ontruimingstermijn te regelen..] aan het kortste eind omdat er geen sprake kan zijn van een langere ontruimingstermijn: drie dagen na het vonnis. Daarom moeten zij volgens de kantorechter a.s.maandag het pand verlaten en de sleutels van de pastorie inleveren.
Bron: Brabants Dagblad, dd 26-11-2022.

Bericht van 13 november 2022:
Zondagmorgen 13 november 2022 was er een 'Steun-demonstratie van krakers aan drie bewoners van oude pastorie St.Cathrien.
Ongeveer 20 krakers onderweg naar de oude pastorie St.Cathrien om hun lotgenoten te steunen in hun verzet tegen uitzetting. 
foto's © paul kriele, 13 november 2022.

Ongeveer 20 krakers uit de stad demonstreerden zondagmorgen 13 november 2022 rond 12.00 uur  bij de oude pastorie van St. Cathrien. Daar wonen srdert 2017 enkele jongeren.
Maar die moeten er van het kerkbestuur parochie Heilige Marie [zie ebricht hieornder] voor Kerstmis 2022 uit.

Bericht van 10 november 2022 Gemeente geeft geen  medewerking aan krakers voor behoud bewoning oude pastorie St.Cathrien.
Wethouder Pieter Paul Slikker zegt dat  het voor de gemeente onwenselijk is  om druk uit te oefenen op de pandeigenaren, zodat de bewoners er nog langer kunnen blijven zitten. Dat op vragen van de SP en De Bossche Groenen, die een maand respijt te kort vinden.. 

Bericht van  7 november 2022 Parochiebestuur binnenstad eist vertrek krakers uit oude pastorie St.Cathrien
Kruisbroedershof 10 waar het parochiebesuur Heilige Maria het pand wil ombouwen tot parochiecentrum en buurtplek voor Bij Katrien.
foto's © paul kriele, 8 november 2022.
--------------------------------------------------------------
De krakers die sedert 2017 de pastorie van de nabijgelegen St. Cathrienkerk hebben ingenomen, dienen vóór kerstmis 2022 te vertrekken. Dat stelt de parochie Heilige Maria [Binnenstad]. Op de achtergrond speelt de plannen voor bouw van een parochiehuis op die plek aan het Kruisbroedershof. Voor de geplande bouw/sloop, die na de kerstvakantie zal aanvangen, is al een miljoen gereserveerd Na de kraak nam de beheersstichting Camelot het beheer van het pand over. Dat is intussen gewijzigd in de stichting Monoma. Het is niet vreemd dat een bevel tot vertrek opdoemt. Het staat inde door de aanwezige getekende voorwaarden. : Bij opzegging binnen vier weken vertrek. SP en Groen Links, die het met de krakers te doen hebben, gaan dinsdag 8 november 2022 vóór de begrotingsbehandeling van 14.00 uur vragen aan het College stellen. Bron: Brabants Dagblad, dd. 07112022. 

Bericht van 16 mei 2018: Reactie PvdA nav uitzetten van de krakers in pastorie St. Cathrien
Voor de PvdA is het voor de jongeren om binnen zeven dagen op te krassen uit de gekraakte pastorie van de St. Cathrien een onmogelijke opgave. [zie bericht hieronder]. 
.,...
Kruisbroedershof 10  Het najaar 2017 nog dicht getimmerde pand dat al ruim twee jaar leeg stond. foto © paul kriele,  24 november 2017.
 

De fractie verwijst daarbij in een brief aan het kerkbestuur en de directie van TheateradParade naar de overspannen woningmarkt. 'Maar noch het kerkbestuur, noch de directie van het theater hebben in die situatie geen enkele hand.  Het is wel een uitdaging voor een nieuw stadsbestuur om daar voortvarend stappen in te zetten.
Maar van beider organisaties mag wel verwacht worden dat ze oog hebben voor de vele inwoners van de stad die het slachtoffer zijn van torenhoge huizenprijzen en het gebrek aan betaalbare huurwoningen.


Pieter Paul Slikker van de Pvda voorspelt dat de situatie van vóór de kraak weer zal terugkeren en ook de houten planken voor de ramen weer zulllen terugkeren. Die troosteloze staat zal ook weer de omwonenden verafschuwen.
Daarom een oproep om met de bewoners te spreken over mogelijkheden voor een tijdelijke verhuur zolang voor het pand een nieuwe  bestemming uitblijft. 


Bericht van dinsdagmorgen 15 mei 2018: Deurwaarder dwingt per brief de krakers van de pastorie St.Cathrien op te stappen. 
Dinsdag 15 mei 2018 heeft een deurwaarder per brief de krakers gesommeerd de gekraakte pastorie van de St. Cathrien binnen zeven dagen te verlaten. De jongeren zaten er pas van november 2017.
De pastorie op Kruisbroedershof 10 is eigendom van het kerkbestuur St.Cathrien en werd door TheateradParade gehuurd als alternatief van een- toen - dreigende sluiting van het theater. De huur van het pand loopt per juli 2018 ten einde en daarom  dient het per 1 juli 2018aan het Theater opgeleverd te worden in de staat waarin het toentertijd werd betrokken.
De krakers werd nog voorgesteld om onder een antikraak organisatie te komen vallen, maar die positie vonden zij te riskant.

Bericht van 25 november 2017 : Aangifte TheateradParade tegenkrakers pastorie St. Cathrien
TheateradParade doet als huurder van de pastorie St. Cathrien aangifte tegen de krakende jongeren aan de Kruisbroedershof. 
De directie van het theater huurt van eigenaresse- het bisdom- onder meer de pastorie vanwege de -toen - naderend einde van het Theater op de Parade. Van het bisdom kreeg zij toestemming  het kerkgebouw en omliggende panden te gebruiken voor een theater en aansluitende faciliteiten. Maar die optie is komen te vervallen, maar de huur houdt -onvoorziene omstandigheden meegerekend-nog aan.  

Bericht van 19 en 20  november 2017  Pastorie St. Cathrien gekraakt. 
Knillis heeft zich solidair verklaard met de jongeren die zaterdag 18 november 2017 de voormalige pastorie van de St.Cathrien hebben gekraakt. 'Het is schandalig dat er in deze tijd van woningschaarste bij jongeren nog panden leeg staan,' schrijft Ellen Pauel in een verklaring [dd.19-11-2017].
'We halen wel studenten naar de stad, maar we doen niets aan huisvesting'.  [Overigens worden er onder meer in het JBAS [Mariënburg] en in Zuiderschans kamers verhuurd aan studenten..].

Pauel: 'Studenten vragen om betaalbare woningen voor jongeren met een laag budget. De gemeente dient hen welwillend tegemoet te treden,' zegt Pauel die maandag 20 november 2017 een ontmoering heeeft met de krakers.

Bericht van 19 november 2017: Jongeren kraken pastorie St.Cathrien op Kruisbroedershof 10
Dit weekeind is de leegstaande voormalige pastoorswoning/pastorie van de St.Cathrien op Kruisbroedershof 10 gekraakt  Die was kort geleden nog bestemd als soort foyer voor een tijdelijk theater, maar stond leeg. Het dichtgetimmerde pand is door een hgroep jonge woningzoekenden in gebruik genomen. Zij gaan het pand-eigendom van het bisdom - bewoonbaar maken door ondermeer de houten betimmerigen voor de ramen weg te halen en de tuin te gaan open stellen als buurttuin.
 
Kruisbroedershof 10,
waar voorheen de parochie
St. Cathrien als pastorie/ pastoorswoning
nog gebruik van maakte
.

foto © paul kriele,  24 september 2015.
......................................................


Terug naar boven