Patronaatsgebouw bij Cathrienkerk wordt opgeknapt

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-08-2019 | Gewijzigd op: 21-08-2019
 
.....

Zicht vanaf de Kruisbroedersstraat op de St.Cathrien.
Rechts,  onder de bomen is de voormalige, nu gekraakte
pastorie zichtbaar. Daar tussenin loopt een steegje langs het patronaat.


foto © paul kriele, 20 augustus 2019.
,

Momenteel is Bouwbedrijf Vissers bezig met werkzaamheden aan het meer dan 125 jaar oude patronaatsgebouw, gelegen naast de St. Cathrienkerk.
Een patronaat is een parochiehuis waar vroeger -meestal  onder leiding van een kapelaan [priester] - op zondagmiddagen vertier in  de vorm van spellen, biljarten of kaarten werd geboden. Maar tegelijkertijd stond de jeugd onder toezicht van de kerk en ook vonden er ook meer kerkelijk gerichte bezigheden plaats. 
.........
-Boven: Het steegje met kerk en patronaat. 
-Rechts: de patronaatszaal met toneel.


foto's © paul kriele,  20 augustus 2019.
...........................................................................................

Het bisdom gevraagd naar de reden, maar de woordvoerder was niet bereikbaar voor een toelichting. De mogelijkheid is dat al vast dit perceel wordt opgeknapt  omdat een nieuwe bestemming van de kerk aanstaande is. Of dat het niet erg bemiddelde bisdom het gebouw wil bebutten voor de  verhuur aan een vereniging zoals de scouting.