Cathrien definitief religieus centrum/patronaat wordt theehuis

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-08-2019 | Gewijzigd op: 22-08-2019
De St.Cathrien aan het Kruisbroedershof blijft defintief behouden en bestemd te worden als religieus centrum voor zowel de Armeense, de Byzantijnse als voor de Orthodoxe kerkgemeenschappen. Zij zullen daar voortaan hun erediensten houden.
Dat betekent dat de kerk uit 1917 met een rijke en kostbare historie zeker geen bestemming als theaterzaal- ook niet tijdelijk -meer zal krijgen.

Komend najaar zal met een officiële dienst volgens de Bijzantijnse ritus, dit kerkgebouw als religieus centrum worden hersteld. Daar zal ook een Bijzantijnse bisschop bij aanwezig zijn.   
Kruisbroederstraat/hof

De St.Cathrien  met een eeuwen
oude geschiedenis als [klooster-]kerk van de Kruisbroeders. Rechts de vroegere bebouwing.


tekening © hendrik de laat.
..............................................................................

Patronaat wordt verbouwd tot Theehuis
In een toelichting vertelt onze bron dat het bericht over het opknappen van het er naast gelegen patronaat * in zoverre klopt dat in gedachten van het kerkbestuur met als hoofd plebaan Vincent Blom, maar als practisch voorzitter Ton Streppel, voormalig directeur Financiën van de gemeente, deze gedachte ook vóór staat. Die opknapbeurt, waar onder meer asbestverwijdering in verwerkt zit, houdt ook de aanpassing in van het interieur naar een theehuis voor de drie geloofsgemeenschappen die hierboven genoemd zijn. Een pluspunt is de nu nog onzichtbare tuin die er aan de zuidzijde aan grenst. 

Zie ook artikel van 20 augustus 2019 Opknapbeurt voor patronaat van  St.Cathrien.