Afscheid[-sdienst] pastor Bernhard Speekenbrink

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-06-2007 Bernhard Speekenbrink, jarenlang de pastoor van de St.Cathrien, nam zaterdagavond 17.15 uur met een eenstemmige eucharistieviering afscheid van pastoraat en liturgie van 'zijn' parochie de St. Cathrien.
In de kerk zaten een veertigtal relaties en parochianen die de beminnelijke pastoor na afloop van de mis tijdens een koffie uurtje de hand kwamen drukken. De mis werd, naast Speekenbrink, gecelebreerd door plebaan Geert-Jan van Rossem [hoofdcelebrant] , tezamen met pastor Jos Verbraeken die Speekenbrink, voorlopig gaat waarnemen. De in 1967 geboren Verbraeken is afgestudeerd aan het St. Janscentrum en werkzaam bij het officialaat [kerkelijke rechtbank] van het Bossche bisdom.

-Rechts: Bernhard Speekenbrink bereidt met zijn opvolger Jos Verbraeken de dienst voor in de sacristie van de St. Cathrien.
-Boven: Hoofdcelebrant Geert-Jan van Rossem, temidden van pastor Bernard Speekenbrink en diens waarnemer Jos Verbraeken
.


foto's © paul kriele, 16 juni 2007. 
 

Verbraeken sprak over zijn voorganger die '..... al een kleine 40 jaar de H. Missen in deze parochie heeft gevierd. Speekenbrink zal dat vanavond om gezondheidsredenen voor het laatst doen,' aldus Verbraeken die vervolgens het thema van de dienst toelichtte. 'Deze dienst staat in het teken van de Goede Herder, die persoonlijk contact met mensen zocht en de mildheid van God uitdroeg, in het bijzonder met mensen die het moeilijk hadden.' Met deze woorden zinspeelde Verbraeken op de redelijk soepele houding die Speekenbrink over de regels van het geloof en met name die door het bisdom worden opgelegd, innam. 'In deze dienst staat vergeven centraal,'' aldus de 40-jarige Verbraken in zijn homilie.

De 84-jarige dr. Speekenbrink, die in Waalwijk werd geboren, doceerde na zijn universitaire studie theologie, aan het Groot Seminarie in Haaren [1956-1962] . Na een rectorschap in Veghel [1962-1968] kwam Speekenbrink op 45-jarige leeftijd [1968] naar Den Bosch [St.Cathrienparochie], waar hij in 1985 ook pastoor werd van de H. Geestparochie. Speekenbrink geniet van zijn emeritaat in een appartement in Park Eikenheuvel in Vught.


Terug naar boven