Eindelijk inrichting pleintje hoek Beurdestr./Weversplaats

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-11-2013 | Gewijzigd op: 20-11-2013
In opdracht van de gemeente zijn grondbedrijf Peter Dekkers en 'Devotus 'Buitengewoon' begonnen met de inrichting van  het pleintje ingesloten tussen Weversplaats en Beurdsestraat. Het karwei hoort nog bij de uitbreiding van Het Noordbrabants Museum. Daar krijgt de oude, verwaarloosde fontein aan de Hekellaan, een centrale plaats.
Er zou ook de boom  die voor de expeditie-ingang van het museum moest wijken, terugkeren.

-Boven: Het huidige plein bij de Beurdsestraat.
-Rechts: Het ontwerp voor het pleintje met de Pelikaanfontein die van de Hekellaan afkomt. Op foto's en op de tekening links de Mortelkazerne en rechts de zes nieuwe huizen die aanleunen tegen het museum
.

foto's © paul kriele, 18 november 2013.

De naam zal bij de onthulling van het pleintje, dat eerst voorzien was voorjaar 2014, maar waarschijnlijk naar voren is gehaald, bekend worden gemaakt. De naam Mariaplaats is in beeld omdat er de omgang langs komt [..]. Ook wordt aan Bogaardenplaats gedacht vanwege het Bogaardenklooster, dat voorheen op d eplek van het Brabants Musuem stond.
Aanvankelijk [2008] zou De Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch  € 50.000 bijdragen, maar toen het plan op de lange baan werd geschoven, is dat terurggechroefd naar €  5.000 [eind 2012].

Pelikaanfontein [uit eerder artikel dd. 21 september 2010.]
Dat plein is ook gereserveerd voor de natuur stenen fontein, die jaren lang bij Bastion Baselaar aan de Hekellaan stond, maar nu in renovatie is. Nort Lammers, voorzitter van de Werkgroep Het Kleine Monument licht toe dat'.. er 22 jaar over is gedaan om herstel en terugkeer van die fontein te realiseren. Pas de laatste 2-3 jaar kwam er schot in door de druk van de parkeergarage die daar is gepland met een ingang op Bastion Baselaar.
Er moesten vele hobbels worden genomen. Maar die hobbels [zoals de weerstand tegen het monumentje, ambtelijke molens, de kunstenares die de matjes op de fontein had bedacht, de locatiekeuze] zijn dankzij Harry Boekwijt van de BAM overwonnen.'

Uitspanning 'De Pantage'
Op Bastion Basleaar stond eertijds [vanaf 1885] een uitspanning  met de naam 'De Plantage. 'Die bevatte een melkhuisje,. die er honderd jaar geleden meer in de stad waren. De kiosk was van J. van Lith uit Empel die op 1 juli 1885 de exploitatie kreeg van 'zoete melk'.
Aan de andere zijde van 'de Plantage' had Piet Mulder zijn nering met een bier- en koffietent, aldus Louis van der Zande. Mulder verkocht er ook ijs,  banket en sausijzenbroodjes.

De fontein voor Bastion Baselaar.
Voor de herplaatsing moest nog wel in China een nieuwe onderschaal gemaakt worden.

© archieffoto

De fontein, die blijkbaar de naam 'Pelikaanfontein' droeg, aldus Boekwijt, was een geschenk aan de stad van Lamers & Indemans [later Interpharm]. Bouwhistoricus Boekwijt heeft ook het herstel begeleid. Natuur stenen verdwenen of verweerde elementen zijn weggehaald. Het grote bassin werd opnieuw in China besteld. Aan Joris van Esch van de gemeente is het te danken, zo blijkt uit Lammers toelichting, dat er uiteindelijk een plek voor dit waardevol erfgoed is gevonden.Terug naar boven