Symposium over toekomst kerken en kloosters

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-09-2008 | Gewijzigd op: 12-09-2008
Op het symposium, dat door de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch was geïnitieerd met  het oog op het vrijkomen van tientallen kerken en kloosters, haakten diverse sprekers in op het motto 'Zonder beleid geen toekomst'.
Zowel de econoom [bisdom] Peter Broeders, als Peter Stutvoet, directeur Brabants Monumentenfonds, alswel de hoogleraar Cultuurgeschiedenis Peter Nissen deelden hun  zorg over de toekomst van zovelen gebouwen met  elkaar.

De rij genodigden en sprekers onder wie vooraan dagvoorzitter prof. dr. A. J. A. Bijsterveld, hoogleraar Cultuur aan de KUB, wethouder Bert Pauli, Jo Timmermans de voorzitter van de Stichting Jeroen Boschcentrum,  burgemeester Ton Rombouts en oud-commissaris der Koningin mr. Frank Houben.

foto © paul kriele, 8 september 2008.


Burgemeester Rombouts  opende met een toespraak officieel 's morgens het symposium in het Jheronymus Bosch Art Center.
Rombouts refereerde nog eens naar de moeizame procedure waarop de voormalige St.Jacobkerk -na te inventieve  tussenkomst van Jo Timmermans- was behouden en op diens initiatief een unieke functie heeft gekregen als  Jeroen Bosch historisch documentatiecentrum.

Peter Broeders stipte aan dat voor de kerken geldt de oorsponkelijke bestemming te handhaven en daarbij het functieverlies te voorkomen. In de weg tot behoud is het een zoeken naar partnerschap, aldus  Broeders, voor wie geldt dat de kerken een geloofsgebouw blijven. 'De kerkgenootschappen zijn toch de beste instellingen om de kerkgebouwen te verzorgen..', aldus Broeders.
Daarnaast haalde de econoom het standpunt van de commissie Hirsch Ballin aan, die aangaf dat kerken vanwege hun architectuur, als monument of om cultuur -historische redenen niet verloren hoeven te gaan.
'Maar zullen het moeten aandurven dat sommigen kerken niet te handhaven zijn.'

Peter Broeders de econoom van het bisdom 's-Hertogenbosch.

foto © paul kriele, 8 september 2008.

Een mooie uitspraak van deze mede- bisdombestuurder was:'Gebouwen kunnen een vindplaats zijn van het heilige, maar ze hoeven niet zelf heilig te worden verklaard'. Broeders pleitte voor durf en en selectief beleid met respect voor wat kerken zijn. Om de identiteit te behouden benadrukte  Broeders nog eens het gebouw als kerk te behouden.

Peter Stutvoet , directeur Monumentenfonds Brabant.
foto © paul kriele, 8 september 2008.

Peter Stutvoet liet in zijn bijdrage merken haaks te staan op wat Broeders stelde. Hoewel dat soms meeviel.
'Wij als Monumentenfonds zijn op zoek naar een creatieve herbestemming. Hoewel,' zei Stutvoet, 'een massale herbestemming zou me niet gelukkig maken. Bij zo'n aanpak is een provinciale ondersteuning noodzakelijk. Dat standpunt van GS heeft in 2002 geleid tot de oprichting van het Monumentenfonds Brabant,' aldus Stutvoet.

'Monumenten zijn verhalenvertellers. Het einde van een monument betekent het einde van het verhaal.Onze organisatie streeft naar een economische herbestemming. Daarin ben ik het oneens met Broeders. Dit ontstaat uit een negatieve spiraal omdat de huidige eigenaren in de toekomst de kosten niet meer kunnen betalen. Ook het Rijk biedt bij restauraties nog nauwelijks financiële steun.
Bij behoud moet je op zoek naar een passend economisch gebruik. Daarbij zoek je naar de juiste subsidies en maakt gebruik  van de juiste fiscale mogelijkheden.

Nederland telt 5200 rijksmonumenten en 6700  gemeentemonumenten. Daarvan is 40% achterstalIig,' aldus Stutvoet, die aan 't slot nog wat voorbeelden aanhaalde van gekochte monumenten die met behoud van de oorspronkelijke identiteit een nieuwe functie kregen.
Professor Peter -de derde Peter op rij -Nissen sprak mede namens Henk Stevens van een Limburgse woningcorporatie.
Nissen legde eerst uit  waarom Limburgse wooncorporaties betrokken zijn geraakt bij het behoud van monumenten.
Nu is Limburg door de sociale hegemonie al rijk aan kloosters. Dat komt ook  doordat er eenmaal [1875 Kulturkampf]Duitse religieusen naar  die provincie zijn gevlucht en een andere maal 1901-1904 [anti-religieuzenwet van min.Combe] Franse religieuzen.
Hoogleraar Peter Nissen.
foto © paul kriele, 8 september 2008.

Ooit telde Nederland 70.000 religieuzen, nu zijn er nog maar 9000 over. Maar de meeste kloosters staan wel in Limburg, aldus Nissen. Volgens een besluit 'Beheer Sociale Huursector' van 2001 hebben de wonincorporaties in Limburg de taak op zich genomen- in het kader van de bevordering van de leefbaarheid- een oplossing te zoeken voor de naderende leegstand van 17 Limburgse kloosters.

Terzijde vertelde Nissen dat juist in Limburg die kloosters een centrale positie innamen in de leefgemeenschappen van dorpen en steden. Die affiniteit met  de dorpen en de kloosters gevoelen nu ook die woningcoporaties.

Symposium over Religieus Erfgoed [Bericht Bastion Oranje, 6 september 2008]

In het jaar van het Religieus Erfgoed vindt er in het Jheronymus Bosch Art Center maandag 8 september 2008 een symposium plaats. Die dag van discussies en lezingen staat olv professor Bijsterveld uit Tilburg en heeft als thema ‘Religieus Erfgoed zonder beleid geen toekomst’.
Gastsprekers zijn projectontwikkelaar J. Houben van Blauwhoed, architect van het bisdom Peter Houben, A. van Leeuwen beleidsmedewerker bij de provincie, H. Maas directeur Monumentenhuis Brabant, wethouder Bert Pauli, P. Stutvoet directeur Monumentenfonds Brabant, prof. dr. Peter Nissen hoogleraar KUB en Peter Broeders econoom van het Bisdom.
Gezien de achtergronden van de voordrachthouders is dit symposium met name interessant voor personen met beroepen die met monumenten, onroerend goed en hebben te maken en instanties die daar beleid op zetten.Terug naar boven