Avond keivol Geschiedenis

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-10-2008 | Gewijzigd op: 19-10-2008
Links boven: Nelleke de Laat, de maakster van een Allemantel voor de Zoete Moeder, vertelde aan Patrick Timmermans tal van anekdoten die horen bij het of door sentiment, of  door hoop of  na nav een vrolijke herinnering geschonken lapje stof voor deze kleurrijke mantel, die maar een week in het jaar in de Sint Jan mag zijn.
Rechts boven: het echtpaar Theo en Toos Grimm, Anne-Marie van den Berselaar, Rob van de Laar [Stadsarchief] en presentator Harry van den Berselaar. Op de achtergrond mede-organisator Dick van de Vrie van de BAM.
Links: de Eindhovense  Imam Husseyin Kücük,  die een Oproep tot gebed deed, de Azan.


foto's © paul kriele, 16 oktober 2008.
De door bijna 300 personen bezochte Avond van de Geschiedenis [AvdG] bood een overdaad [‘keiveul’, aldus presentator vdBerselaar] aan onderwerpen die op enigerlei wijze aan het [jaar van het] Religieus Erfgoed gekoppeld waren. De vierde editie van AvdG werd verluchtigd met muziek van de Stadspijpers, Mazzeltov en een cabaret/theater van studenten van de KoningsTheaterAkademie. De kort filmpje over de Plechtige Omgang [1967], waarvan de traditie  in1969 eindigde, sloot goed aan bij het jaarthema.
Harry van den Berselaar leidde op ontspannen en met kwinken doorspekte wijze de gasten door deze 4e edetie, waarvoor het Jeroen Boschcentrum gastvrijheid bood. De opening gebeurde door een ‘Oproep tot Gebed’ door de Eindhovense Imam Husseyin Kücük. Die eerder bij de opening van dit ‘feestelijke jaar’ deze oproep had doen klinken. Het is een traditie binnen de islam, die voortkomt uit de wens van de profeet Mohammed hoe de gelovigen voor gebed naar de moskee te trekken. In die zoektocht kreeg Mohammed tijdens een droom [1622] de idee om dat niet met klokken te doen, maar met de menselijke stem.
Tussendoor speelde zich een korte editie van de Bossche Historische quiz af, waarvan de echte in november plaatsvindt. De vragen gingen over [verloren] kerkgebouwen, eigendommen van kloosters en bisschoppen uit de tijd van de reformatie en het herstel van de kerkelijke hiërarchie [1853].
Julliette Ebben gezeten in haar rolstoel aan de rand van het podium ging met de eerste prijs, een ets van de St. Jan van Hendrik de Laat, strijken en Peter van Well werd 2e en kreeg een iets minder groot schilderij cadeau.
Professor Peter Nissen, voormalig hoogleraar kerkgeschiedenis aan de UvA en tegenwoordig hoogleraar Cultuur aan KUB, sprak van het omver gooien van ’heilige huisjes’. Alle kerken slinken behalve de migrantenkerken zoals die van Antilianen, Puertoricanen en Philippino’s. Ook de diverse Evangelische kerken [Pinkstergemeente] groeien aan populariteit. Hun bestaan is veelal afhankelijk van een inspirerende spreker, lichtte Nissen toe
Bij de katholieke kerk zie je dat de bisschoppen gericht zijn op sloop van kerkgebouwen zodra ze hun kerkelijke functie verliezen
In weerwil van de inkrimpende kerk ontstaat er een nieuwe soms commerciële markt van geloof. De mens heeft nu eenmaal behoefte aan geloof/ zingeving. Geloof wordt ontdekt als ‘heilig spel’. ‘Daar hebben we de ‘heilige huisjes bij nodig want het zijn de knikkers van het heilige spel. Nissen benadrukt dat de herinneringen aan het geloof via verhalen bewaard moet blijven door ze te blijven vertellen. Dit jaar is dan ook een jaar van verhalen vertellen. Nissens toespraak was een variant op de rede die hij eerder in het JB-centrum op het symposium over kerken en kloosters [8 september 2008] uitsprak.

Hierboven links prof Peter Nissen die ondanks het Feestjaar van het Religieus Erfgoed op kritische wijze tanende zaken aan de kaak stelde.
Nissen riep op de verhalen over ons geloof te blijven vertellen in weerwil van het feit, dat de gebouwen en de voorwerpen en meer nog de kennis daarvan, afneemt. Daar hebben we wel de verdwijnende heilige huisjes bij nodig die de knikkers vormen van het 'Heilig Spel'. De religie  wordt herontdekt als heilig spel. 
Rechts boven: Pauline Seebregts, bewoonster van het Claraklooster, die door haar werk verhalen is gaan noteren en de creativiteit bezit ze door te vertellen. Seebregts tot slot:
Iedere dag heeft zijn eigen tijd waarin we ons eigen leven en ons eigen geschiedenis maken.
Rechts: Nelleke de Laat  en Patrick Timmermans bij de door Nelleke bedachte en gemaakte  Allemantel voor Maria.


foto's © paul kriele, 16 oktober 2008. 


De historische quiz olv Harry van den Berselaar
Bij de ingang kon men via in het invullen van drie vragen over de stad zich kandidaat stellen voor een korte editie van de Bossche  Historische Quiz. Uit de vooraf gestelde vragen kwamen 66 kandidaten voort,  van wie er 13 een vraag, 24 twee vragen en 29 personen alle drie de vragen goed hadden beantwoord.
Uit deze laatste groept werden als quiz deelnemers gekozen:
Juliette Ebben, Peter van Well, Eugenie van Hal-Kappers, Wil Wingerden en Riet Becks.
De quiz stond onder supervisie van een jury die ook de -vaak erg lange - vragen had samengesteld:  Ton Vogel, Ed Hupkens en voorzitter Gerard Bode.
De Bossche historische quiz, voorloper van
 de quiz die in november plaats vindt met 2e prijswinaar Peter van Well  en de eerste prijswinnaar Juliette Ebben
.

foto's © paul kriele, 15 oktober 2008.


 
Naast een optreden van de Stadspijpers vertolkte Mazzeltov klermermuziek. Dat is religieus joodse muziek waarin diverse culturen zijn verweven.

foto's © paul kriele, 15 oktober 2008.
Berit Companjen, pianist/zanger  Huibert Wilschut en Myrthe van de Koningstheater Akademie vertolkten een scene over  het  begrip kerk en Myrthe zong tot slot een Ave Maria.Terug naar boven