Grootscheepse verbouwing van Grote Kerk Kerkplein ruim € 1 miljoen

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-11-2014 | Gewijzigd op: 21-01-2015
Situatie januari 2015: Verbouwing Protestantse kerk gestart


Onder andere aannemer Drijvers is medio januari 2015 begonnen met de verbouwing van de
Protestantse Kerk op het Kerkplein.

foto © paul kriele, 21 januari 2015

Bericht van 24 november 2014 Grootscheepse verbouwing Protestantse Kerk op  Kerkplein
Volgend jaar staat de Protestantse gemeente te ’s-Hertogenbosch een ingrijpende verbouwing van de ‘Grote kerk’ op het Kerkplein te wachten.
Er zijn twee redenen voor: al lange tijd speelde de behoefte aan een beter gebruik van het tegenwoordig multifunctionele gebouw dat niet alleen meer voor protestante kerkdiensten wordt benut. Daarop kwam ook  de periodiek noodzakelijke restauratie van het orgel in beeld. 


De ingrijpende restauratie c.q. verbouwing staat te wachten.
De entree wordt transparant [glazen wand] en het interieur, met name de toiletgroep, de garderobe en de keuken ondergaan een ingrijpende verbetering [professioneler]. 
De vloer van de kerkzaal wordt op gelijke hoogte met de rest getrokken.
Als eerste gaat het Bätzorgel in januari 2015 naar een restauratie-atelier.


foto's  © paul kriele, 24 november 2014.

Restauratie Bätzorgel
Het Bätzorgel gaat al in januari 2015 op transport naar een deskundig restrauratie-atelier om geheel te worden opgeknapt en daar waar nodig is zullen delen worden vervangen. ‘Zoiets behoort om de vijftig jaar te gebeuren,’ zegt Luc Batterink, voorzitter van het College van Kerk Rentmeesters.
Door dat vroege tijdstip heeft de verbouwing van de kerk vrijspel. Die volgorde is noodzakelijk om eventuele schade [door bijv. stof] aan het orgel, dat overigens ook in 1912 en in 1969 werd gerestaureerd, te voorkomen.


De nieuwe indeling van de kerkzaal  van de 'Grote Kerk' met achterin de stiltekapel en links het grote en rechts [onder balkon] het kleine orgel. Met andere woorden:
de kerkzaal draait een kwart slag naar rechts.
De entree is voorin
de tekening niet zichtbaar gesitueerd.

Verbouwing kerkzaal
De verbouwing omvat: het maken van een  overal gelijke vloerhoogte, zoals die oorspronkelijk was. Tegelijk wordt er vloerverwarming aangebracht, evenals energiebesparend en akoestisch materiaal. Dan zal er een ruimere en meer professionele keuken worden ingericht, en zullen ook de garderobe en de toiletgroep worden vergroot. Naast een nieuwe transparante entree [glazen wand], zodat het interieur op meer momenten zichtbaar is, komt er achterin de kerk een stilteruimte.

Het in Utrecht gebouwde  Batzorgel dateert van 1831.

foto © paul kriele, 24 november 2014.

Begin december 2015 beslist de kerkenraad van de Protestantse gemeente te ’s –Hertogenbosch over de aanpak en de kosten van het grootse project. Batterink schat in dat de verbouwing € 8 tot 9 ton gaat kosten en de orgelrestauratie € 2,5 ton.

Na dat besluit komt ook de publiciteit rond de actie om de financiering te starten op gang.
Die actie is noodzakelijk omdat de Protestante Gemeente te ’s-Hertogenbosch niet alles zelf kan opbrengen en bovendien ook ‘de Bossche gemeenschap’ van de ruimte gebruik maakt.


Binnen een jaar, na de zomer 2015 is de verbouwing klaar en keert ook het orgel terug, moet dit omvangrijk project zijn afgerond.


Info via kerkelijkbureau@pgdenbosch.nl


Terug naar boven