Impressie van ceremonie rond vertrek ds. Peter van Helden.

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-10-2016 | Gewijzigd op: 31-10-2016
In de Grote Kerk op het Kerkplein voltrok zich op zondag 30 oktober 2016 een kerkdienst rond het afscheid van de predikant van de Protestante Gemeente in Den Bosch, dominee Peter van Helden, die hier en daar werd geroemd om zijn steeds prikkelende en kritische opstelling naar de -protestante- gemeente en naar de samenleving.’

Tussendoor was er ook even aandacht, dankzij Van Heldens echtgenote Toos, die voor de jeugd van de Protestante gemeente een verhaal voorlas, waarna de jeugdgroep van de gemeente, onder leiding van Ineke, de dominee een cadeautje mocht aanbieden: een reeks van boekenleggers voor al die boeken de hem nog te wachten staan om te lezen…

‘De viering werd geleid door Rob Augusteijn en ds. Erica Scheenstra. De organist was Wilke Havinga, die de door omstandigheden afwezige Jamie de Goei verving. De muzikale omlijsting verzorgde het koor 'Luister' uit Rosmalen Een van de gezangen was het credo ‘De tuin’ dat door Jamie de Goei was gecomponeerd en door beider voorgangers op tekst was gezet. Ook klonk het lied Pie Jesu, dat voor Van Helden aan een  moment uit zijn leven herinnert.

   
De Grote Kerk
De jeugdgroep olv Ineke van
de Protestante Gemeente 's-Hertogenbosch.
-Boven: Het verhaal voorgelezen door Toos van Helden.
-Rechts: Het aanbieden
van cadeautjes aan de vertrekkende predikant.

foto's ©  paul kriele, 30 oktober 2016.
 

In deze viering sprak ook Van Helden zelf en over zichzelf en nam daarbij ondermeer enkele kleuren als leidraad voor zijn loopbaan:’ Strijdvaardig, voortstuwend, volhardend en behulpzaam naar de vaak buiten de maatschappij vallende medemens,’ sprak later burgemeester Rombouts over hem.

Van Helden: ‘Ik begon met de strijd tegen de verschillen binnen de protestante gemeenschappen. En ook onze strijd over/voor homoseksuelen binnen onze kerken,’ aldus Van Helden, die zich alom strijdvaardig toonde voor een eerlijke verdeling van voedsel en voor de belangen van minderheden. ‘Vandaag de dag wordt die strijd opnieuw gevoerd,’sprak de dominee. Die deze preek hield omdat hij ‘ .het woord zo mooi vindt’. In die bijbel die, op zich zelf al een schat aan bronnen is, vond van Helden zijn inspiratie/ zijn ‘schat. En wij zijn de schatgravers,’ aldus Van Helden, die een zinsnede aanhaalde van een bevriend persoon: Die zei me eens: ‘Je bent zelf een bron van verhalen en wat je bijdraagt is goud.'

   
  -Hierboven: De losmaking van de Protestante Gemeente 's-Hertogenbosch van Peter
van Helden door dominee Erica Scheenstra
. Hierna zongen beiden met
de aanwezigen het credo  'De Tuin' voor
.

foto's © paul kriele, 30 oktober 2016.

De Losmaking
Een gewichtig moment was uiteraard het –zoals dat binnen de gemeente heet- het losmaken van Van helden als praktiserend predikant van de Protestante gemeente. Deze ceremonie verrichte collega ds.Erica Scheenstra. Die begon met:’Je hebt gedicht ene gespeeld in de tuin van de Heer. Je hebt meegeleefd met de mensen die je op starat tegenkwam. Je bent in beweging gekomen en hebt anderen in beweging gezet. Er zat enige urgentie [..] in je doen. Dank voor alles wat je hebt ingebracht en hebt losgemaakt in je predikantenwerk. Maar we weten dat je niet stil kunt zitten. Samen met jou willen we in het geloof met jou verbonden zijn.’
Hierna zongen de aanwezigen het lied ‘DeTuin’, ‘een lied waarin jij gelooft en de gemeente voor staat. ’ sprak Scheenstra, die met drie kussen [een omhelzing die ook de burgemeester opviel , zoals die later in di dienst zei opvielen] symbolisch afscheid nam.

Kleurrijke geschiedenis
Ook echtgenote Toos van Helden kwam aan het woord. Ook zij nam , die ook kleuren als uitgangspunt voor haar terugblik op een 44-jarig samenzijn enmalsbrug naar ‘het boek van de Vrede’.
Toos begon bij de bron in Friesland, ‘.. waar een vonk tussen ons oversloeg en overleefde en ons vleugels heeft gegeven.’
Hierna kwalificeerde Toos elke werkplek van Peter met een kleur:
Paars voor Slikkerveer ivm het aspect van het liturgisch meevieren,rood –logisch- voor Rotterdam, waar Peter zich sterk maakte voor de dialoog, en Oranje voor ’s-Hertogenbosch. Die kleur past hier zo mooi bij de gemeente. Vandaar dat die kleur ook in het bloemstuk verwerkt is. ‘En tussendoor, ‘ zei Toos, ‘hebben we ook nog voluit geleefd. Kleurrijk en kansrijk met lef en in liefde.’

Peter van Helden nam zondag 30 oktober
2016 in de Grote Kerk afscheid als predikant
van de Protestant Gemeente 's-Hertogenbosch

De voorzitter van de kerkenraad bood Peter van Helden de bundel ‘Ik geloof ik heb je lief’ aan en dankte de dominee voor de zevenjarige samenwerking met de Kerkenraad en het moderamen.

Burgemeester Rombouts sprak zijn eerste ervaring uit van het ‘losmaken van de protestante gemeente’ dat is wanneer de ene dominee de ander drie kussen geeft….’.zie Rombouts badinerend. ‘Ook je bent een schat,’ zoals Van Helden dat op de bijbel betrekking hebbend woord interpreteerde, ‘..daar wil ik nog wel even over fantaseren.’

Toen inmiddels de zonneluifels naar beneden waren gedaan voor de felle najaarszon waardoor de burgemeester in het zonnetje kwam te zitten, gaf Rombouts aan dat hij eigenlijk zijn plaats aan Peter van Helden wilde verruilen, omdat  '...ik je graag in het zonnetje had willen zetten. Maar soms is de Kerkenraad wat somberder..’. [een uitspraak die enige hilariteit opriep..].

Hierna gaf de burgemeester de verdiensten van Peter van Helden weer.

Na het lintje ook een boeket voor Toos van Helden.

foto © paul kriele, 30 oktober 2016.

Zie hiervoor het artikel over de uitreiking van de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Na afloop van de dienst en de ceremonie was er in de kerkzaal een afscheidsontmoeting. zie artikel


Terug naar boven