Kunstuitleen SMs nu definitief opgeheven

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-06-2013 | Gewijzigd op: 08-06-2013
Bericht 26 april 2013: Kunstuitleen dreigt te worden opgeheven: Nu dus definitief  zie  hieronder voor persbericht
Veertien dagen geleden werd binnen het College ter tafel gebracht de opheffing van de gemeentelijke Kunstuitleen*. Het was een voorstel van de wethouder van o.a. cultuur Jeroen Weyers.  De Bossche -gemeentelijke- Kunstuitleen valt onder het Stedelijk Museum.

De gemeente onderschrijft dat inderdaad de abonnementen,  ook op de Kunstuitleen afnemen. *
Over die tendens beraadt zich het  College van B&W.  Het streven is om  vóór de verzelfstandiging van het Stedelijk Museum daarop een antwoord te hebben.  Maar de voorlichtig onderstreept dat daar nog niet gezegd is, dat wethouder Weyers de kunstuitleen wil opheffen.


* Er zijn op dit moment ruim 500 abonnees en de kunstuitleen heeft een collectie van 2500 kunstwerken.
zie de site van de Kunstuitleen 

>>* Fragment uit Persbericht dd. 8 juni 2013
Afbouw en opheffing Kunstuitleen Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch

Het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch heeft sinds 1972 een kunstuitleen. De afgelopen jaren zien we dat het aantal abonnees terugloopt. De slechte economie en veranderend consumentengedrag zijn hier debet aan. Daarom heeft het college besloten de Kunstuitleen ’s-Hertogenbosch af te bouwen en per 1 januari 2014 op te heffen. Het Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch heeft de abonnees hierover per brief geïnformeerd.

Abonnes kunnen tot 1 november 2014 de kunst die ze in bruikleen hebben terugbrengen. Ze kunnen tot die datum kunstwerk(en) aankopen met het opgebouwde kooptegoed. Het college vindt dat er voldoende andere mogelijkheden overblijven voor geïnteresseerden om betaalbare kunst aan te schaffen.

Het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch heeft moeten concluderen dat voortzetten van de Kunstuitleen leidt tot verlies. En dat de broodnodige investeringen in de collectie en ICT niet meer rendabel zijn. Het college heeft deze conclusie overgenomen.