Programma Gemeenteraadsverkiezingen van CDA

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-09-2014 | Gewijzigd op: 16-09-2014
Het  CDA-programma van de Gemeenteraadsverkiezingen legt onder meer het accent op werk. Werk geeft structuur en inhoud aan het leven. Ons [fractie en wethouder] programma  richt zich op werkgelegeheid, het sociale gezicht van heel de stad. Voor het CDA staat de toekomst van mensen centraal en niet hun afkomst,' aldus de aanhef van het programma. 

Door het baanverlies ivm de crisis moet het CDA zich inspannen om hen weer aan het werk te helpen. Daarna verwijst het programma naar de overdracht van de zorg [WMO] van Rijk naar gemeente. Er is minder geld beschikbaar. Maar de zwakkeren in de samenleving mogen hiervan niet de dupe worden' en 'Gemeenten moeten nog efficiënter met haar financiën omgaan.'
Dan richt de Bossche fractie zich op elk individu, waarvan verlangd wordt dat ze elkaar durven aanspreken op gedrag dat afbreuk doet aan leefbaarheid en goede sfeer. Daar zijn we samen verantwoordelijk voor.'

Het CDA stelt te geloven in een samenleving waar iedereen meedoet,  zo besluit het programma dat tot stand is gekomen na gesprekken met wijk-en bestuursraden, sportclubs en verenigingen en leden van het CDA in Nuland en Vinkel [..].

De eerste vijf op de kandidatenlijst van het CDA
1. Huib van Olden (’s-Hertogenbosch)
2. Marianne van der Sloot (’s-Hertogenbosch)
3. Ben Wagemakers (Empel)
4. Rini van de Ven (Vinkel)
5. Ingrid van Zwambagt (Empel) 

Zie voor volledig program van het CDA Verkiezingen
.