Gemeente antwoordt op vragen SP over ontslagen bij ReiniervArkel

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-01-2016 | Gewijzigd op: 09-01-2016
Op vragen gesteld door de SP naar aanleiding van ontslagen bij Reinier van Arkel en dientengevolge problemen die rijzen met patiënten  die in de knel komen, antwoord de gemeente [in brief van 9 december 2015]


-De gemeente kan niet garanderen dat door de decentralisaties in de zorg cliënten niet tussen de wal en het schip geraken. Met de wijkteams als spil is daar een structuur voor opgebouwd om dat juist te voorkomen.

-Weet de gemeente hoeveel mensen hun werk zijn kwijtgeraakt door die nieuwe zorgaanpak?
Daar heeft de gemeente geen gegevens over. Dat is de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieders.

-Kan de gemeente burgers beschermen tegen ongewenste neveneffecten?
Nee, de omwenteling in de zorg overstijgen het gemeentelijk domein.

-Heeft u een toelichting op uw conclusie dat het budget van RvA toereikend is om cliënten te behandelen?
Er is geen sprake van bezuinigingen op de begeleiding. RvA past wel het budget aan aan de productie die in 2015 is
gemaakt..

-Is het College van B&W betrokken geweest bij de  transformatie?
Er zijn marktverkenningsgesprekken gevoerd en wij hebben aangegegeven dat de transformatie van de dienstverlening  een van de belangrijkste opdrachten is om die dienstverlening  op peil te houden.

-Bent u zich er van bewust dat mensen door de crisis geestelijk ziek worden?
Zelfredzaamheid en participatie staan door de crisis inderdaad onder druk. Om dit te verbeteren is de transformatie van de dienstverlening juist belangrijk: meer inzet GGZ en ambulante specialistische ondersteuning van meer zelfstandig wonen.

-Blijft ondanks de bezuinigingen de zorgvraag op de eerste plaats staan?
De onderhandelingen met de zorgaanbieders gaan primair over de ondersteuning.

-Zijn er signalen dat zorgaanbieders, zoals RvA, niet uitkomen met het budget van 2015?
Het merendeel van de zorgaanbieders komt uit met het geld voor 2015. Dat geldt ook voor Reinier van Arkel. Er zijn vier uitzonderingen.

Bericht zelfdoding uit BD van november 2014
Op 21 november 2014 sprong schizofreniepatiënt Martin Bertrums (56) van een flat in Hintham. Dat was vijf dagen vóór hij vanwege bezuinigingen gedwongen Zorgpark Voorburg van Reinier van Arkel in Vught moest verlaten.
Martin had nooit op zichzelf kunnen wonen, dat weet ik zeker
Bertrums woonde daar al sinds de jaren negentig. Hij moest van de ggz-instelling op zichzelf gaan wonen, maar zag dat totaal niet zitten. "Martin had nooit op zichzelf kunnen wonen, dat weet ik zeker", zegt zijn broer Jo Bertrums

Terug naar boven