Niet de politie maar gemeente gaat in actie tegen hardrijders

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-07-2016 | Gewijzigd op: 04-07-2016
Onlangs maakten bewoners van onder meer de Postelsttaat in de ALV van de Blb / wijkraad bekend dat zij met een petitie starten om hardrijden in hun straat [Postelstaat en omliggende straten] tegen te gaan*.  Zij vroegen actie van de politie ..

Nu gaat niet de politie handhaven, maar gaat de gemeente drempels in de straat aanleggen.
'De poltie komt  door drukte niet aan handhaven toe,' zo is de teneur van het gemeentelijke antwoord. 'Het heeft bij de politie geen prioroteit,'  aldus de reactie.
* zie artikel  dd. 16 juni 2016: Petitie bewoners binnenstad tegen racend verkeer..