Kredietcrisis: excuus van bank/H. Mis van bisdom

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-03-2009 | Gewijzigd op: 18-03-2009
 

‘God en de Mammon’.

Het bisdom gaat met een H. Mis bidden voor de gevolgen van de kredietcrisis en de –eveneens- katholieke bank F. van Lanschot bankiers komt met een paginagroot excuus in de NRC van 16 maart 2009. Daarin excuseert bankdirecteur Floris Deckers zich voor het stilzwijgen rond de gevolgen van de crisis.
‘Als bestuurder bij Van Lanschot voel ik me niet schuldig, maar ik kan met droge ogen niet zeggen, dat ik niet verantwoordelijk ben geweest. We hadden over deze praktijken niet mogen zwijgen en daarom biedt ik voor dit stilzwijgen mijn excuses aan.’
Donderdag 19 maart 2009/12.30 uur gaat de kerk met een Mis de hulp inroepen van ‘boven’ om de economie een zetje te geven. Op de feestdag van St. Jozef, de patroon van de werkman, celebreert plebaan Gert Jan van Rossem een mis in de Sint Jan.
De nood lijkt zo hoog gestegen dat het tot bidden aanzet.