B&W Den Bosch: Verkoop Essent onontkoombaar

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-04-2009 | Gewijzigd op: 04-04-2009


Wethouder van Financiën Bert Pauli vindt de verkoop van Essent een vervelende beslissing, maar er zit nu eenmaal niets anders op. Essent is maar ’een kleintje’ op de grote energiemarkt. In Europees verband is haar aandeel -als energieproducent- slechts 1%. Met  de verkoop aan het Duitse RWE komt het bij de top drie.

De klant krijgt op de nog grotere diversiteit aan energieproducenten toch al een ruime keuze. Dan maakt verkoop geen verschil. De directie van het Bossche Essent heeft nu al niks in te brengen als het om de policy of de energieprijs gaat. Dat doen ‘de groten’ in deze branche.
Vast staat ook, dat het Duitse RWE Essent een leidende rol [identiteit] in de Benelux geeft.
Voor de gemeente Den Bosch zijn de werkgelegenheid, de jaarlijks door het bedrijf uit te keren dividend [15 miljoen] belangrijk. Door de verkoop kan de gemeente juist investeren in projecten in de wijken, verkeer [bereikbaarheid] en bijv. groenvoorzieningen.
Wethouder van Financiën Bert Pauli verwoordt het standpunt van het College van B&W, daat achter de verkoop van Essent  [productiebedrijf] aan het Duitse RWE staat.

foto © paul kriele, 3 april 2009.

'Het is onjuist dat een gemeente gemeenschapsgeld van een eventueel zelfstandig Essent gebruikt. Daarmee lopen we fors risico.  Het terugdringen van vuile lucht en het investeren in duurzaamheid, dat zou Essent nooit alleen kunnen bekostigen. Daar is schaalvergroting voor nodig. Ondanks de berichten,’ onderstreept Pauli, ‘staat RWE nummer één, wat schone brandstof betreft.
Verkoop garandeert de continuïteit van dit bedrijf [1400 werknemers], dat in Den Bosch aan het Willemsplein blijft zitten en niet van naam verandert,‘ aldus Pauli vanmorgen aan de pers, die met deze argumenten het standpunt van B&W geeft dat vóór de verkoop is.

Medio mei neemt de Bossche raad een besluit, en wellicht dat ook alle andere Nederlandse gemeenten/aandeelhouders dat doen, of reeds gedaan hebben. 80% van hen is al over de schreef en dat maakt dat de Algemene Aandeelhoudersvergadering op 27 juni 2009 met de verkoop zal instemmen, zegt Pauli tot slot.


Terug naar boven