Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018/referendum Wiv

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-03-2018 | Gewijzigd op: 22-03-2018


De uitslag van de gemeeneteraadsverkiezingen 2018,  die kort voor middernacht bekend werd, is bij een opkomst van 51,2 % [in 2014 40%]  en die opgaat voor 14 partijen:

D66 en VVD  elk 5 zetels. De VVD is de grootste partij geworden en gaat de coalitie vormen.
CDA 4 zetels  [was 5]
Groen Links 4 zetels [was 3]
SP 3 zetels 
Bosch Belang 2 zetels [was 5]
Rosmalens Belang  3 zetels [ was 5]
BVP 2 zetels [was 3]
PvdA 3 zetels [was 4]
Leefbaar  nieuw met 2 zetels
Bossche Groenen 3 zetels [was 1]
en PVV [nieuw] met 1 zetel
en 50 PLUS 1 zetel

Knillis [met nieuwe lijstaanvoerder [..]  Ellen Pauel, Buitengewoon Ongewoon [met politiek klungelige Ralph Posset] en Lokaal Liberaal [overgestapte raadsleden...] haalden de kiesdrempel niet en komen dus niet in de raad.

Een mogelijke coaltiesamenstelng is met de vier voorgaande VVD CDA D66 en daarnaast Bosch Belang [ waarschijnlijk niet door zetelverlies].
In plaats van Rosmalens Belang [ook twee zetels verloren] zou wel eens Leefbaar 's-Hertogenbosch met zorgwethouder Paul  Kagie een kans kunnen maken. Als nieuwe coalitegenoot komt nu GroenLinks in aanmerking. 

Voorlopige uitslag referendum

De stemming over de zgn. sleepwet  officieel  de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten [Wiv2017].
Het referendum daarover of de burgers al of niet kunnen instemmen met de mogelijheden van inzage door de landelijke veiligheidsdienst via het internetverkeer computers van organisaties, bedrijven, instellingen en verdachten [organisaties, personen of bendes] . Dossiers ook van particulieren als er aanleiding toe is. Die dossiers worden vernietigd als er geen verdachte feiten uit voortkomen. 

In ’s-Hertogenbosch heeft een kleine meerderheid tegen de nieuwe wet gestemd. Voor de invoering van de Wiv zijn 27.238 stemmen geteld en tegen de invoering 29.771 stemmen. De opkomst was 50,4 %.