Hah-blad 'De week van.. zit al op zwart zaad

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-05-2009 | Gewijzigd op: 01-05-2009
Het pas uitgekomen huis-aan-huisblad  'De Week van..' zit al op zwart zaad. De advertentie-inkomsten vallen tegen. Er zijn -nog - te weinig adverteerders. Daar kampen overigens ook de dag-en nieuwsbladen mee.

Bij Wegener kwam er een gelijksoortige ramptijding: scherpe daling [commerciele en personeels-] advertenties en een oplagedaling. Verwacht wordt dat óf vanuit de uitgever, óf anders vanuit eigenaar Mecom, drastische maatregelen worden genomen. Wegener zit wel met een schuld van € 150 miljoen, hoewel het bedrijfsresultaat over 2008 [€ 76 miljoen]  € 5 miljoen hoger was dan in 2007.
Overigens vergaat het de huis aan huisbladen bij deze uitgeverij beter.

Bij De Week van..’ leidt de gebrekkige financiele situatie tot een pas op de plaats, een time-out. Daarom stopt de krant ‘even..’. om tijd te maken voor extra inspanningen om die advertenties alsnog binnen te halen.
Maar deze time-out staat niet gelijk met een time-over, aldus eigenaar/hoofdredacteur Jan Janssens. Zodra de financiering beter op poten staat komt ‘De Week van ..’weer uit.