Beklim vanaf 9 mei de steigers van de St.Jan

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-05-2009 | Gewijzigd op: 10-05-2009
Als promotie van de restauratie van de St.Jan stelt de stichting Nationaal Monument St.Jan belangstellenden in de gelegenheid de steigers van de kathedraal te beklimmen. Dan kan men met eigen ogen aanschouwen hoe deze kathedraal er in zijn oorspronkelijke  gothische constructie uitzag, aldus rondleider Bert Baltussen.
De pers werd vrijdag 8 mei 2009  door de Stichting in de gelegenheid gesteld een voorproefje te doen met o.a. Toine van Driel  en Rob Bröchler van de Stichting en Arjen Witjes projectcoördinator van bouwdedrijf  Nico de Bont.

Een steigerbeklimming is heel bijzonder omdat dit - gedurende de bouw niet vaak voorkomt. Dan kan men nu eenmaal niet de St. Jan van buiten af en zo hoog bekijken, aldus Toine van Driel van de Stichting Nationaal Monument.
De restauratie is in 1999 gestart en moet in 2010 zijn afgerond.
Er zijn drie fasen verlopen of nog aan de gang: de kooromgang,  die is bijna afgerond
de laatste onderhoudsfase van het Zuidertransept en het Noordertransept.

Het project kost 40 miljoen, waarvan Nationaal Monument voor het bisdom  8 miljoen inzamelde. De rest: 't Rijk 70 % en gemeente en provincie droegen elk 5 % bij.

Omdat de stichting een positief saldo heeft en er nog al het materiaal aanwezig is en de steigers er nog staan, werd besloten het Zuidertransept met deze aanpak mee te nemen, hoewel dat aanvankelijk niet de bedoeling was, aldus Van Driel die stelt dat nu de middelen ervoor aanwezig waren.
Maar er is inmiddels al begroot dat na deze restauratie per jaar aan onderhoud 700.000-800.000 euro moet worden uitgetrokken voor dak en goten en andere reparaties, die aan een eeuwen oud gebouw nu eenmaal noodzakelijk zijn.

Belangstellenden kunnen zich melden via  www.kringvrienden.nl

Boven Arjen Witjes van Nico de Bonth legt de -verdiepingsgewijs- de situatie van de restauratie uit die momenteel [Noordertransept ]wordt uitgevoerd.
Onder links : Het beeld van De Erwtenman. Daarover gaat de legende dat de opzichter van het bouwproject geen genoegen nam met een pot erwtenstamp als dagelijks voedsel. 
Helemaal boven:cde banieren Gij Gelooft in Mij in top vanwege 450 jaar bisdom.
Onder: Rondleider Bert Baltussen leidt de pers rond.

foto's © paul kriele, 8 mei 2009.

   

Gids van de Kring Vrienden Bert Baltussen leidt de pers rond aan de zijde Noorderportaal/transept. Nagenoeg alle beelden en fragmenten zijn van hun plek weggehaald en op de begane grond gerestaureerd.


   
De authentieke gotische kathedraal is opgebouwd uit baksteen net zoals de toren, waarvan de meesten zeggen dat ze nieuw is of niet bij de St. Jan hoort.
Na die bakstenen zijn er aan buiten-en aan de binnenzijde natuurstenen gezet in een laag van 20 cm..
Deze bakstenen komen uit ovens vanuit de omgeving waarmee kontrakten werden gesloten voor de levering van duizenden stenen.
Op deze foto de rechter steunbeer langszij het Noorderportaal. Steunberen vormen een tegengewicht van de gewelven van de kathedraal.
Omroep Brabant, Brabants Dagblad en TV10 luisterden naar de uitleg van Arjen Witjes en Bert Baltussen, hier  bij de middentoren op 40 meter hoogte.
foto's © paul kriele, 8 mei 2009.
   
Deze foto toont twee authentieke beeldengroep die niet zijn gerestaureerd. Locatie boven de vensters, helemaal links en in het midden op de foto.
Door verkeerd staalgebruik -bij de restauratie van 1880- voor de ankers waar de fragmenten aan vastgeklonken zijn, is er roest ontstaan. Dat staal wordt nu vervangen.
Bouwvakkers hijsen natuurstenen fragmenten omhoog.
De vraag, waarom er zo'n immense stellage moest  worden gebouwd, ligt aan de eisen van de Arbeidswetgeving en omdat het dus so wie so veiliger is. Een planken bouwstelling zou de minstens 2000 kilo  wegende fragmenten niet hebben kunnen dragen. Daarom moest er zo'n kolossale stellage worden neergezet. 

Timpaan met Christus en Maria en twee engelen. Deze groep bevindt zich boven de Noorderpoort. Deze beelden zijn niet weggehaald omdat ze één geheel vormen met het roset waarop ze zich bevinden. Achter hekken geplaatste beelden die reeds zijn aangepakt en wachten op terugkeer naar hun oude plek
foto's © paul kriele, 8 mei 2009.


Terug naar boven