Groen Links komt met tramvoorstel

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-06-2009 | Gewijzigd op: 16-06-2009
Groen Links komt met een plan voor een tramlijn. In navolging van Utrecht zou in Den Bosch een tramlijn een oplossing bieden voor het autoprobleem en een antwoord zijn op de wens van een schoner milieu.

De 'Groenen' heeft als raadsfractie een lijn tussen de Meerendonk en het huidige GZG-terrein in beeld die later naar Veghel-Uden en via het station -en vervolgens via de oude Langstraatspoorlijn - naar Vlijmen verlengd kan worden.

Het is een merkwaardig voorstel, niet alleen omdat in politieke discussies en beslissingen andere keuzes worden gemaakt, er een hoofdinfrastructuurplan op stapel staat en de weg naar Uden-Veghel van Rijkswaterstaat een opkrikbeurt krijgt en het verdwenen Langstraatspoor voor dit soort zaken uit beeld is.
Groen Links is al vaker – achteraf- met ideeën gekomen, waaraan niet eerder -toen betreffend aspect aan de orde was - werd gedacht.
Bovendien is een tramlijn voor een stad een kosten verslindende ingreep en zetten de overheden momenteel in op andere milieumaatregelen, zoals de succesvolle transferia, zuiniger en schoner [vracht-] auto’s, kleinere stadsbussen die er dit jaar al komen en uitgebreider –mogelijk gratis - openbaar vervoer, dat de provincie ook miljoenen kost.

Op vrijdagmiddag 26 juni 2009 presenteert Groen Links dit idee in het Bestuurscentrum en brengen gastsprekers hun visie naar voren.