Meer steun aan door corona getroffen culturele organisaties

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-09-2020 Meer steun voor door Corona getroffen culturele organisaties Het Rijk heeft financiële steun gegeven aan organisaties die zij van landelijk belang vindt als compensatie voor de schade die zij ondervinden door Corona.
  
In ’s-Hertogenbosch hebben festival Boulevard, November Music en Artemis directe steun van het ministerie van OC&W ontvangen. Vier andere culturele organisaties, krijgen steun via één van de Rijksfondsen. Dit zijn Het Noordbrabants Museum, Designmuseum, WillemTwee en Verkadefabriek. Het Rijk ziet ze als van landelijk belang als museum of podium. Voorwaarde voor de steun is matching door de provincie en de gemeente. De bijdrage die het Rijk levert is hoger dan aanvankelijk verwacht. Het gaat om € 1,75 miljoen. Daarom hebben wij € 304.000 extra toegezegd. Ook de provincie doet mee in de matching (20%). om Coronaschade van culturele organisaties te kunnen compenseren. Mocht de uitkering hoger zijn dan dit jaar nodig, dan sluiten we aan bij de lijn die het Rijk hanteert. In dat geval staan we een bestemmingsreserve voor schade na 2020 toe.
De dekking voor de aanvullende subsidie wordt gevonden in de extra Cultuurgelden die in het gemeentefonds zijn toegevoegd. Deze zijn bestemd voor Coronaschade van de lokale culturele infrastructuur.