Gemeente nog eens onderuit mbt nieuwbouw SM's

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-10-2009 | Gewijzigd op: 07-10-2009
 

De omstreden kap van de 40 m hoge paardenkastanje nabij de Mortel komt dankzij de vandaag plaatsgevonden beroepskwestie opnieuw in beeld.

foto © frank donders, 5 mei 2009.
Het oude deel van het  Noordbrabants Musem moet worden aangepast door een grotere ontvangsthal met publieksbalies. De gemeente gaf van de week toestemming voor een aanpassing.

foto © paul kriele, 12 september 2009.
Behalve de Rekenkamer die vamiddag dinsdag 6 oktober 2009 kritiek had op de berekening van 'voordelen om bij de nieuwbouw van het Sm's in de museumtuin bij het NbM  te kiezen, ging de gemeente vandaag in twee zittingen bij de commissie van Beroep en Bezwaar ook nog eens onderuit. Er waren drie bezwaarmakers, te weten de Vereniging van Eigenaren van de Mortelkazerne, en de bewoners van het Anna Frankplein  en de stichting Boom & Bosch en de Landelijke Bomenstichting.  De eerstgenoemden  hebben bezwaren tegen de bouw als tegen de kapvergunning  en Boom en Bosch en de BomenstichtIng  tegen het kappen van de  historische bomen.

De gemeente bleek in al haar plannen voor het bebouwingsblok de verkeerde schaal gebruikt en heeft bovendien eerst een bouwplan opgesteld en ging toen pas de haalbaarheid in de museumtuin mbt de historische bomen bekijken.
Bovendien maakte zij  in de procedure de grote fout door voor het bouwblok 30 x117 m te nemen, terwijl het in werkelijkheid voor de plankaart voor de helft [15x 60 m.] is opgenomen. Dat bouwblok mag maar voor 75 % worden bebouwd ! Terwijl mhet SM's 20x 80 meter inneemt, ofwel tweemaal zo groot als is toegestaan.
Vanuit die gegevens stelden de gemeenteraad, het College van GS,  alsook de commissie voor bezwaarschriften  hun besluiten vast.
Er had nooit een vrijstelling op basis van artikel19 procedure verleend mogen worden.
De conclusie van de rechter tegen de aanwezige gemeente-ambtenaar was dan ook: 'Ga  terug om de originele plankaart bestemmingsplan terug te halen met bijbehorende tekst.

Uiteraard speelt dat de gemeenteraad op basis van die verkeerde gegevens ook een verkeerd besluit heeft genomen. 
Ook in haar procedure volgde de gemeente de omgekeerde weg:  Ze stelde eerst richtlijnen en een bouwplan op en kwam daarop pas met een visie op behoud resp. de kap van de historische bomen !
Uitspraak volgt op 10 november 2009.
 Terug naar boven