Geen debat over hostels

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-11-2009 Het debat dat morgen- dinsdagavond 24 november 2009 in het Koningstheater zou plaatsvinden gaat niet door. Er is te weinig animo voor vanuit de coalitie.
Het was de oppositie,samen met de actiegroep Stop Hostels, die het debat hadden geïnitieerd. Maar Leefbaar, Stadspartij Knillis en Bosch Belang kregen geen respons bij de PvdA en de VVD. De drie oppostiepartijen hadden eerder een initiatiefvoorstel ingediend voor kleinere hostels. Aarzelend werden ze daarin gevolgd door -na de VVD -ook het CDA. en later ook de PvdA. De SP steunde al helemaal niet het Collegevoorstel voor de locaties Zuid [Geert Grootestraat] en Hintham [Henri Bayensstraat]. 
D'66, die in maart hoopt zetels in de nieuwe raad te krijgen, heeft als voorkeur hostels in een woonwijk met maximaal15 bewoners. '
Op 15 december 2009 staat 'hostels' op de agenda van de gemeenteraad.