Atlas van Bossche jeugdbendes

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-02-2010 | Gewijzigd op: 10-02-2010
In een overzichtelijk artikel publiceert het Brabants Dagblad vandaag - 10 februari 2010 -de jeugdbendes van de stad. Die zijn verdeeld in: crimineel [3], overlast bezorgend [4] en hinderlijk [6]. De krant heeft een nog vertrouwelijk rapport boven tafel gehaald.
Het politierapport is opgesteld uit een- door wetenschappelijk onderzoek- opgestelde vragenlijst.

Boschveld: Aanvankelijk was de hoek Christiaan Huygensweg een plek van samenscholing, meer recent  werd dat de Copernicuslaan en met name de voetbalkooi en omgeving [l]. foto's © paul kriele 21 april en 17 juli 2009.

-In de Hambaken gaat het om De Bossche Crips. Dat is de meeste bekende criminele bende in de stad en merendeels Antilliaans, ook de Marokkaans getinte Vatos Locos gedraagt zich daar hufterig en ook nog in de Hambaken de veel minder agressieve de Dezaster Soldaten.
- In de Kruiskamp zijn De Hyena’s [crimineel] provocerend en het overlast gevende Kruiskamp Asociaal Front Actief.
-Boschveld actief rond de voetbalkooi en merendeels uit Marokkanen bestaande groep De Boefjes.
- Oost met de Rivierenplein groep, die overlast aan de omwonenden bezorgt.
-het Van Roosmalenplein heeft zijn erg lastige Marokkaanse Broekies,

Hambaken: Jeugdgroepen komen samen bij de Brede Bossche School aan het Wielsem. De bekendste en meest criminele groep is de Crips uit de wijk Tamboerijn. In de Hambaken komen nog de meeste autobrandjes voor..
foto © studio anjho 19 augsutsiu 2009.

-de Graafsewijk /Bartjes met de Groep Kastanjestraat, die bestaat uit autochtone kinderen van beruchte wijkbewoners.
-Maaspoort de Q8 Groep, met leden uit de autochtone gemeenschap.
-In Noord met een nog jonge, grote ongestructureerde Groep Manis Krijgsmanhof.
Ook Engelen kent in de Groep Kraanvogellaan en Rosmalen [de Overlaet en Zusterbosweg] hinderlijk samen scholende jongeren.
In de Kastanjestraat en omgeving, waar de jeugd zich op een hinderlijke manier manifesteert.
foto © paul kriele, 8 november 2009.
Was de Graafsewijk voorheen nog een als  opstandig bekend staande wijk, hier sluimert wel een jeugdbende van kinderen van beruchte ouders. Mogelijk is dat een restant van de opstootjes van de jaren 2000 [december] en zomer 2005.
foto © herman van boxtel, 4 november 2009.Terug naar boven