Bisdom na gesprek: geen communie in hoogmis

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-02-2010
Plebaan Gert Jan van Rossem volgt Hurkmans in zijn advies geen communie uit te reiken aan homosexuelen en aan alle andere gelovigen die zondag 28 februari 2010 in de hoogmis zitten. Bisschop Toon Hurkmans:'Sexualiteit hoort thuis binnen het huwelijk  tussen man en vrouw'.
foto © gerard monté, 23 januari 2005.

Plebaan Gert Jan van Rossem zal - na overleg met het bisdom- op zondag 28 februari 2010 in de hoogmis van 10.00 uur geen Communie uitreiken. Dat gebeurt omdat 'diverse groepen hebben aangekondigd de Mis te willen gebruiken als protestactie'. Dat  stelt het bisdom in een verklaring waarmee zij kwam na het gesprek met Henk Krol van de Gay-krant en twee COC-bestuursleden.
Het bisdom betreurt het dat de eucharistieviering voor dit doel [protestactie tegen communieuitsluiting/redactie] gebruikt wordt en vraagt om respect voor het houden van de katholieke eredienst. Media worden in een apart persvak geplaatst. Hen wordt gevraagd tijdens de dienst niet voor het altaar te gaan lopen.  

En wat het gesprek betreft: 'dat is open en respectvol verlopen. Daar ging het om twee thema’s: het ontvangen van de heilige Communie door praktiserend homoseksuelen en over protestacties om dit af te dwingen. 
Seksualiteit is bedoeld binnen een huwelijk tussen man en vrouw. Daarom zijn onder meer homoseksuele daden niet verenigbaar met het ontvangen van de heilige Communie,' stelde Hurkmans.