Matthijs Ilsink over 'het portret' Jeroen Bosch

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-03-2010 | Gewijzigd op: 16-03-2010
-Matthijs Ilsink -opgelucht poserend met prof. Jos Koldeweij  [r.] - na afloop van de lezing over Jeroen Bosch in relatie tot Bruegel, of liever andersom, aldus Ilsink, want Bruegel was een navolger van Bosch.
-Op de foto de promovendus van Ilsink, prof. dr. Jos Koldeweij die Ilsinks lezing aankondigde o.a. met: ' Hij doet riskante uitspraken'.
-Links boven de kaft van de uitnodiging van Ilsinks promotie en ook van het boek dat Ilsink nav zijn dissertatie schreef.


foto's © paul kriele, 16 maart 2010.
 

Op dinsdag 16 maart  2010 hield Matthijs Ilsink*, die op 21 december 2009  in de Nijmeegse Radbouduniversiteit cum laude promoveerde op zijn dissertatie over Jeroen Bosch afgezet tegen de kunstenaar Bruegel- in het Jeroen Boschcentrum een lezing specifiek gericht op de portrettering van de persoon Jeroen Bosch in zijn werken en het beeldmerk de uil, dat zo vaak daarin voor komt.
De titel 'Door de bomen Bosch zien' gaf daarover al een indicatie. Maar de accenten legde de causeur in zijn lezing op de populatie van het bos, de uilen, zoals onder meer de ransuil, de steenuil en de kerkuil.  Nederlandse woordenboeken verklaren uil ook wel met bosuil omdat ze zich vaak overdag schuil houden in bossen. En  voor Ilsink gaan ze door als  Boschuil [met sch] omdat in heel veel schilderijen van Jeroen  Bosch een uil voorkomt.

De aanhef van de lezing richtte zich met name op de portretten in Bosch' werken waarvan door velen wordt gesuggereerd dat het de meester zelves is die is afgebeeld. Het meest markant is het portret  op 'de Landloper'/ Verdwaalde zoon' en de 'Marskramer'.  Maar Ilsink, die nog veel meer voorbeelden van Boschportretten liet zien, ging met dergelijke suggesties nauwelijks mee.

Vervolgens nam Islink de prent van een afgetakelde boom, waarin zich een uil schuil houdt, als uitgangspunt van zijn lezing. Daarin probeerde hij via deze 'zelfportretten' Bosch dichter bij de kijker te plaatsen. 'De tekening [zie foto hierboven] is in Noord-West Europa de eerste die als zelfstandig kunstwerk is gemaakt,' zegt Ilsink.

Hoe komt het dat het werk van Jeroen  Bosch ons zo aanspreekt/ Daar zijn de geleerden nog lang niet over uitgepraat, want lang niet alles is over Bosch gezegd, luidde Isinks slotregel van deze informatieve avond. 

Het is de moeite, maar ook het bezit als kunstwerk waard, Ilsinks boekwerk met tal van kunstzinnige illustraties te kopen, want in een lezing ontgaat je veel van de bedoelingen en behoudt je in je hoofd  zeker niet alle gedetailleerde informatie die er wordt verstrekt.

* Matthijs ilsink is een Groninger van geboorte maar in Dordrecht opgegroeid.
In 1999 is Ilsink afgestudeerd [Cultuur en kunstwetenschappen] en in december 2009 tot doctor gepromoveerd onder prof. Jos Koldeweij op 'Jheronimus Bosch. In Bosch en Bruegel als Bosch'.  Zijn scriptie is in boekwerk 'Door de bomen Bosch zien' uitgebracht. 
Ilsink is in het kader van het Jeroen Boschjaar 2016 projectleider van het Bosch Research and Conservation Project.

Terug naar boven