Steun gemeente voor Erfgoedlijst van Citadel

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-04-2010 | Gewijzigd op: 20-06-2010
-bericht 17 juni 2010
Terwijl het College zegt geen -actieve-steun, maar wel ondersteuning -te bieden voor de aanvraag tot plaatsing van de Citadel -en intussen  de gehele vestingwerken- op de Unesco Erfgoedlijst,
heeft op 15 juni 2010 de gemeenteraad, op initiatief van Stadspartij Knillis en Leefbaar Rosmalen 's-Hertogenbosch, een motie aangenomen die met enkele argumenten wel weer pleit voor die plaatsing.
>.Dankzij deze motie, die door het College van B&W werd overgenomen, is er nu dus wel steun voor dit initiatief.

-bericht 28 april 2010
Gemeente wijst steun niet af,
maar laat initiatieven voor plaatsing op Wereld Erfgoedlijst aan de Stichting Citadel over, zoals uit het Collegebesluit van 27 april 2010 blijkt:
Het college besluit af te zien van kandidaatstelling van de Bossche binnenstad voor de voorlopige lijst van Werelderfgoed. De Stichting De Citadel heeft de Citadel voorgedragen voor de werelderfgoedlijst. Deze kandidaatstelling laat het college over aan de Stichting. Het college steunt de Stichting wel/alleen door het beschikbaar stellen van kennis en informatie.

bericht 8 april 2010:De stichting Citadel heeft de gemeente om steun gevraagd de nominatie voor plaatsing van het fort uit 1637 op de Wereld Erfgoedlijst [Unesco] te ondersteunen. Die eerste stap voor mogelijke plaatsing was al in 2008 gezet enkreeg als reactie het verzoek om meer informatie.

Aan de Citadel[*1637]  is intussen ook het traject vestingwerken toegevoegd teneinde de kandidatuur voor de Citadel te versterken, zegt bestuurslid Karel Dirven. De Citadel is het  enige fort in zijn soort dat  in Nederland nog bestaat.
De stichting vraagt de gemeente een aparte ambtenaar  te benoemen die de aanvraag zo goed mogelijk gaat onderbouwen.  
Er kan maar eens in de tien jaar een nominatie voor een plaatsing op de Wereld Erfgoedlijst worden ingediend.

zie ook eerste bericht over nominatieaanvraag Citadel dd.18 maart 2010