Eerste ‘koninginnedaglintjes’: Brughuis & v Roekel

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-04-2010 | Gewijzigd op: 24-04-2010
Annemarie Brughuis, de niet helemaal vertrekkende advocaat-genaal, die vrijdagmiddag 23 april 2010 een koninklijk lintje kreeg opgespeld.

foto © paul kriele, 23 april 2010,

Vanmiddag - 23 april 2010 - werden in het wijkcentrum De Stolp door wethouder Jetty Eugster en in het Paleis van Justitie door procureur-generaal Harm Brouwer de eerste lintjes uitgereikt, die meestal rond 30 april ‘vallen’.

In De Stolp werd - bij gelegenheid van het 30-jarig bestaan van het Gezondheidscentrum Samen Beter – de 60 jarige Gerrit van Roekel, die er 32 jaar als vrijwilliger werkt, tot Lid in de Orde van Oranje Nassau benoemd. Huisarts Van Roekel was 30 jaar geleden de medeoprichter van het gezondheidscentrum in Oost, waar hij ook als huisarts in dienst kwam. Van Roekel heeft zich op diverse terreinen [medicatie, ouderenzorg, en stervensbegeleiding] ingezet ten behoeve van de samenleving.

In het Paleis van Justitie werd die middag Annemarie Brughuis koninklijk geëerd [Ridder in de Orde van Oranje Nassau] vanwege haar verdienste als officier van Justitie in Arnhem en aansluitend als advocaat -generaal in Den Bosch. Daarnaast was deze ‘karaktervolle en voorbeeldige’ Brughuis docent en lid van de werkgroep Vrouwenmishandeling en van de werkgroep Zeden & Huiselijk Geweld. Als advocaat-generaal speelde zij een belangrijke rol in de Deventermoordzaak.
Door kennis en deskundigheid was haar rol in zedenzaken maatschappelijk gezien vaak bovenverdienstelijk. Ook gaf zij door haar expertise sturing aan de organisatie van procureurs-generaal. Naast deze beroepstaken leidde zij haar partners dansschool ‘Side Step’ naar het Open Nederlands Kampioenschappen voor dames -en herenparen.

In een buitengewone openbare zitting, waar vrienden en ook meer professionele collega's en functionarissen van het OM aanwezig waren, werd Annemarie Brughuis, die feitelijk min of meer ook afscheid nam van de rechtelijke macht, van alle kanten geroemd om haar stijl, deskundigheid en ook om haar initiërende rol bij het OM, waar het gaat om huiselijk geweld en vrouwenmishandeling. Brughuis heeft deze aspecten 'op de kaart gezet'
Brughuis gaf in een sprankelende afscheidsrede, die helaas niet inging op precaire zaken waar ze nog wel wat anekdotes over kwijjt had gewild, aan, dat het een leuke baan was en dat ze dol was op 't vak.
Brughuis was gevraagd en blijft aan, als oproepbare advocaat-generaal: 'Er staan al 7 zaken ingeroosterd..'.


Terug naar boven