De Muzerije zo goed als klaar

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-04-2010 | Gewijzigd op: 02-07-2010
Komend najaar volgt de opening van de nieuwe Muzerije. Het gebouw is zo goed als klaar. Het ontwerp van dit project van ruim € 10 miljoen  is van architect Hans van Heeswijk. Het karwei begon in de zomer van 2008. 
Intussen is de Dansopleiding in de Bank van Leening al in gebruik. In september 2010 volgt de officiële heropening van de Muzerije. Onderstaand een visuele rondleiding.

situatie gevel 3 juni 2010 en entree 12 juni 2010
De hal en de verdere entree naar het atrium[achtergrond].

foto © paul kriele, 12 juni 2010.
Sedert begin juni is de gehele gerestaureerde gevel vrijgekomen na het weghalen van bouwstellingen en bouwmaterialen.

foto © paul kriele, 3 juni 2010.


situatie april 2010

De Muzerije, voorheen lycea [1922-1963], daarna  vanaf 1969 Muziekschool, die in de jaren 80 werd omgedoopt tot Muzerije, bestaat feitelijk uit drie panden die aaneengeregen zijn.
Vanaf 1571 komt het middelste deel onder [privébezit van]bisschop Metsius die zijn perceel door aankoop successievelijk uitbreidt.
Tussen 1796-1810 en vanaf 18281922  was het  Paleis van Justitie met rechtzalen langs In de Boerenmouw en langszij de Binnendieze.Tussen 1813-1828 Militair Commandement.
foto's © paul kriele, 27 april 2010.
-Boven: Voorgevel van het voormalig Bisschoppelijk Paleis [zie muursteen hieronder] later tot 1922 was het  Paleis van Justitie.
-Rechts: De grote entreehal die leidt naar de  binnenplaats, studiezalen en repetitielokalen en rechts naar de Keramiek afdeling. Op de eerste etage aan de voorzijde bevinden zich de fotografie en een tekenlokaal.
-Rechts boven: De muursteen in de entreehal met de latijnse tekst die verwijst naar de functies [Justitie/[rechtspraak]  en vanaf 1922 onderwijs [St.Jans- en St.Marialyceum] die het gebouw heeft  gehad.

foto's © paul kriele, 27 april en 12 juni 2010.

De achterkant van het gebouw gezien langszij de Binnendieze. Daar is - opnieuw - een bruggetje aangelegd, zoals in de tiid van de lycea.
Dat leidt naar de parkeergarage, maar is alleen voor Muzerijeklanten toegankelijk.
De hal die toegang geeft tot het bruggetje over de Binnendieze.


 
De parkeergarageJosefstraat  die gebouwd is op de oude locatie St. Janslyceum met zijn gymzalen. foto's © paul kriele, 27 april en 12 juni 2010.

-Hierboven de oudste elementen zijn teruggehaald en in het zicht gebracht zoals de muursteen op de binnenplaats van bisschop Zoesius [1598] en in  het hoekhuis ofwel het Huis van Doerne aan de zijde In de Boerenmouw [r.].
-Rechts boven: een tussenvloer [hier als plafond afgebeeld] op onbekend niveau die werd aangetroffen.
-Rechts oude muren uit de 14e eeuw die in  het zicht gebracht werden.

foto's © paul kriele, 27 april 2010.

De binnenplaats met publieksruimte, annex café en aanpalend auditorium en repetitielokalen
Na de entree[hal] [links boven]  komt men op de binnenplaats ofwel Atrium.

-De overdekte binnenplaats ofwel atriummet café [l-boven] en liftenschacht [r-boven], keuken [onder] en daarboven over twee etages de muzieklokalen. Achter het café liggen ook de toiletten.
-Hieronder ook de binnenplaats met aangrenzend een van oude rechtzalen [Langs Boerenmouw],  later toneel- annex en filmzaal.De rechtzalen worden multifunctioneel en tevens repetitielokaal.
Boven rechts: zicht op de oude rechtzaal [achterin] langszij de Binnendieze, voortaan een  multifunctionele zaal. voor AMB en ballet.
Links: zicht op entreehal vanuit binnenplaats met liftenschacht.
Rechts boven: een andere oude rechtzaal, later bioscoop nu grote tevens multifunctionele zaal
.

foto's © paul kriele, 27 april 2010.


   
-Binnenplaats met oude rechtzaal [links][langszijn In de Boerenmouw]. Achterin de hoek de voormalige conciërgewoning [aan In de Boerenmouw], die plaats maakte voor een transparante inkijk met trappenhuis. Ook hier dezelfde situatie als op de linker foto maar dan met de ronding van het café[ r.]
foto's © paul kriele, 27 april 2010.

De trappenhal in het transparante tussendeel van oude conciërgewoning met doorkijk op [en terug op]  pandje [oostzijde] In de Boerenmouw.

foto's © paul kriele, 12 juni 2010 en © janclemenslampe, 30 juni 2010.

Oude garage aan achterzijde [Boerenmouw]
De garagepoort is gehandhaafd en gerestaureerd.
foto's © paul kriele, 12 juni 2010,
De zijwand van de garage is transparant gemaakt door er een kunstwerk [glaswand in te zetten.

zalen  /kantoren


   
 
 

Boven: De oude rechtzaal langszij de Binnedieze die in de tijd van de r.k. lycea het scheikundelokaal was, later repetitiezaal en nu geheel gerenoveerd is  met o.a. authentieke gestuukte plafonds. 
Rechts boven: De voormalige toneelzaal/ bioscoop, vroeger ook een van de rechtzalen [langszij In de Boerenmouw] , bestemd als multifunctionele zaal.
Rechts:de rechter vleugel, ofwel de oostzijde van het gebiouw is bedoeld voor de keramiekafdeling. op de eerste etage zijn de fotografie-afdeling en tekenlokaal. 
Onder links: bouwvakkers, installateurs en monteurs in de schaft in een van de kleinere kantoren aan de rechter flank van het gebouw. Deze kamer is een van de opslagkamers voor werkstukken. Daarbij ligt ook de stookkamer voor de keramiek.
foto's © paul kriele, 27 april 2010 en 12 juni 2010 [rechtsboven]

zie ook artikel over de 'lopende verbouwing' januari 2010

Terug naar boven