Gemeente: Bezuinigingen meer in zicht

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-06-2010 | Gewijzigd op: 22-06-2010
'Den Bosch gaat vanaf volgend jaar 5 miljoen en vanaf 2012 structureel [dus in voortgaande jaren] 15 miljoen bezuinigen. Hoe en waarop dat gaat de gemeenteraad uitmaken. Daarvoor is door het College van B&W een scenario opgesteld. 
De instellingen op het maatschappelijk vlak krijgen de gelegenheid mee te praten en suggesties te doen. Dat gebeurt van juli-december 2010.
Het proces begeleidt een stuurgroep waarin de wethouder van Financiën en als projectleider de Directeur Financiën [Leo Nelis] zitting hebben.

Als eerste -medio december 2010 - komt  B&W met een voorstel aan de Raad dat bezuinigingen van 20 miljoen omvat en dat 15 beleidsaspecten inhoudt die betrekking hebben op:
-bestuur [dienstverlening bestuursondersteuning] bijv. door inkomsten verhogende maatregelen en uitgaven beperkende ingrepen.
-Stadsontwikkeling, Bereikbaarheid en veiligheidsaspecten
-Cultuur [zorg en participatie]
-welzijn/sociale zaken  [arbeidsmarkt en werkgelegenheid] Bijv. uitkeringen op gebied van emancipatie en volwasseneducatie]
Daarin zitten geen zaken die volgens het coalitieaccoord de partijen zijn overeengekomen en voor welke uitgaven de gemeente 'borg' staat. 
'Alles wordt onderzocht,' aldus Pauli, 'de inkomsten en de uitgaven. We geven de Raad de vrije ruimte.Het is de Raad die de politieke keuzes maakt.'

Uit die '20 miljoen voorstellen' kan de Raad er voor een bedrag van 15 miljoen zelf bepalen.
In januari of februari 2011 zal de Raad zich over het voorstel buigen.
het proces
De politiek wordt uitgenodigd om uit haar midden een begeleidingscommissie aan te stellen. De begeleidingscommissie heeft als taak toezicht op het proces te houden en te toetsen of de te nemen maatregelen voldoende onderbouwd zijn. Die commissie wordt weer gestuurd door een externe deskundige, een soort financieel coördinator, aldus Pauli, die het proces technisch en onafhankelijk ondersteunt en begeleidt.