2011: Parkeertarieven gaan flink omhoog

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-12-2010 | Gewijzigd op: 29-12-2010
Het was maar een klein - 6 x 6  cm - kolommetje in de Bossche Omroep van kerst 2010*. Maar de inhoud heeft een veel grotere omvang.
Volgend jaar gaan de parkeertarieven flink omhoog, omdat de gemeente de tarieven wil vereenvoudigen, of  met andere woorden gelijk wil trekken. Het streven is er op gericht een hoog tarief in de binnenstad, een middeltarief in de rand van de binnenstad en een 'laag' tarief in de wijken te gaan hanteren.
Het stadsbestuur weet zich bij de verhoging gesterkt door de gemeenteraad die vindt dat het parkeerbeheer kosten dekkend moet zijn.
Het betekent dat in de binnenstad, waar de tarieven toch al boven de  € 2 liggen van een beperkte verhoging sprake is, maar voor sommige wijken, waar 80 eurocent per uur moet worden betaald, nagenoeg een verdubbeling.
 
*Parkeertarieven 2011 [uit de gemeentepagina in de Bossche Omroep van 26-12-2010]
Het college stelt de gemeenteraad voor de parkeer[uur-] tarieven voor 2011 vast te stellen op:
- centrum: € 2,50 per uur **
- rand centrum: € 2,00 **
- woonwijken: €  1,50

**Noot tarieven
In de publicatie in de Bossche Omroep zijn overigens de tarieven voor het centrum en de 'rand centrum' met elkaar verwisseld.