Cultuurshake’ tussen De Taling+Internat. Schakelklas van Duhamel

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-02-2011 In de maand februari hebben 20 leerlingen van de Internationale Schakel Klas [ISK] van het Duhamelcollege een 'Cultuurshake' gehad met de bewoners van de woonzorgcentrum Taling [17 februari] en verzorgingshuis Antoniegaarde [24 februari].
In de grote aula van DeTaling zaten zeker vijftig bewoners, merendeels vrouwen, die het veelzijdige programma dat door de 17 aanstaande Nederlanders van 12 tot 18 jaar vlotjes werd gepresenteerd, erg betrokken volgden.

-Links boven: De groep van circa 20 leerlingen van de Internationale Schakelklas [ISK] van het Duhamelcollege die met de bewoners van De Taling een 'Cultuurshake' maakte.
-Links en boven: de ontmoetings zaal in De Taling op West.
 

foto's © paul kriele, 17 februari 2011.

‘Cultuurshake’ slaat op de internationale ontmoeting van uiteenlopende culturen. Het werd al bij de opening van de middag gesymboliseerd door een rood/oranje gekleurd welkomstdrankje dat door de leerlingen werd geserveerd.

De leerlingen zijn afkomstig uit allerlei landen in de wereld, van China tot Columbia en van Gambia tot Polen.
Het niveau van hen is verschillend en meestal afhankelijk van de kennis van de Nederlandse taal.
In Nederland zijn een 10-tal van dergelijke Schakelklassen, maar het Duhamelcollege, dat gevestigd is aan de Onderwijsboulevard/ hoek Simon Stevinweg, kwam pas onlangs bij Nederlandse Jeugd Raad [NJR] in beeld voor een dergelijk Cultuurshake.
De NJR is het instituut, dat dergelijke culturele projecten organiseert, aldus projectleider Koen van der Spek van de NJR.

-Bijgaand de quiz met vragen over uiteenlopende landen, hun taal en hun vlaggen. Er zaten bij de 40 vragen ook enkele Bossche onderwerpen, zoals de Binnendieze, Paleiskwartier, Janus Kiep en FC Den Bosch.

De quiz werd geleid door de Poolse leerling Jarek, die overigens net zoals zijn klasgenoten redelijk Nederlands spreekt
.

-Sjalita en Caron uit Brazilië toonden zich volleerde presentatoren.


foto 's © paul kriele, 17 februari 2011.

De ontmoeting past in de voorbereiding naar een reguliere school.
Door ontmoetingen, zoals in dit geval met senioren, verkrijgen zij een betere belevingswereld. Uiteraard is het meest aansprekende motief de versterking van het Nederlands, verklaren de docenten Dick Jansen en Leo Guikers. Zij hebben met de ‘ceremoniemeester’ van de middag, Geertruida Hettema en collega-docente Ine de Kort het programma samengesteld.


De Iranese Saman en Saba vertolkten op heel realistische wijze de 'Babakaram', een Iraanse dans waarin de vrouw de man ten dans vraagt. Maar dat realistische was niet zo verwonderlijk ook erg sensueel, want de twee vormen ook een echt koppel

foto's © paul kriele, 17 februari 2011.

Het programma, dat een quiz, een Iranese dans, bingo, modeshow, liedjesvoordracht en individuele tafelgesprekjes, bevatte, werd deels bijgewoond door wethouder Toon van Bussel.

-Links boven: Wethouder Toon van Bussel in gesprek met Geertruida Hettema, die deze middag als  ceremoniemeester optrad.
-Boven: De voorbereiding van de individuele tafelgesprekjes ook weer bedoeld als training van het Nederlands. 
 -Links: 'de pers' van het Duhamelcollege
.

foto's © paul kriele, 17 februari 2011.
Terug naar boven