Studie naar route van in-/optocht: Oeteldonk zoekt knappe koppen

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-03-2011 | Gewijzigd op: 02-03-2011
Het ministerie van Optocht (Oeteldonk) daagt alle Oeteldonkers uit om mee te denken over een uitbreiding op de huidige optochtroute. In verband met de veiligheid van deelnemers en toeschouwers is de optochtroute van 2011 ingekort, maar de Minister van Optocht heeft toegezegd om voor de optocht van 2012 alternatieve routes te bekijken. Alle Oeteldonkers kunnen vóór 30 april 2011 via mail alternatieve routes doorgeven aan het Ministerie van Optocht (optocht@oeteldonk.org).

Na carnaval komt het Ministerie bij elkaar om de inzendingen te bekijken en deze met alle verantwoordelijke personen te bespreken en te bekijken op haalbaarheid. Het meest bruikbare idee wordt beloond met “de Knarrekap”. Wie weet wordt uw alternatieve route wel de route van de Optocht 2012!

Uiteraard is er wel een aantal regels waaraan de nieuwe route moet voldoen:
1. Een gedeelte van de bestaande route (zie punt 2) kan gebruikt worden, er mag ca. 1 km bijkomen, de totale route mag tussen de 3,5 en 4,5 km lang zijn;

2. De huidige route: Bouwhal – Zandzuigerstraat – Van Grobbendoncklaan (opstellen en optakelen) – Graafseweg – Hinthamerstraat – Torenstraat – Parade – Triniteitsstraat - Oude Dieze – Verwersstraat – Achter het Stadhuis – Vughterstraat – Schapenmarkt – Markt - Markstraat (ontbinding).
Terugtocht via Tolbrugstraat - Zuid-Willemsvaart – Hinthamereinde – Graafseweg - Van Grobbendoncklaan - Zandzuigerstraat- Bouwhal

3. De wagens moeten opgetakeld worden op een voor kraanwagens geschikte en veilige plaats en deze optakelplaats moet goed bereikbaar zijn vanuit de bouwhal. Op de optakelplaats worden de wagens na afloop van de Optocht ook afgetakeld.

4. Op de takelplaats moeten er ruimte zijn voor minimaal 3 takels die kunnen optakelen. Het aftakelen gebeurt met minimaal 2 takels.

5. Hou er rekening mee dat de wagens vanaf de optakelplaats makkelijk het centrum van ons durpke in kunnen trekken en dat de wagens na het optakelen niet meer onder viaducten door kunnen rijden.

6. Let er ook op dat er geen verkeerslichten of andere obstakels zijn die de doorgaande weg overspannen (minimale hoogte 6 meter).

7. Verder moet er rekening gehouden worden met de maten van de wagens (inclusief dissel en tractor). In het optochtreglement staat dat de afmetingen van de wagens niet hoger mogen zijn dan 5,90 meter, niet breder dan 3,50 meter (conform de vergunning) en geen kortere lengte dan 5 meter. Daarnaast dienen uitzwaaiende onderdelen van de wagens een hoogte te hebben van minimaal 2.90 meter. De uitzwaaiende delen moeten op ieder moment terug te brengen zijn naar de max. breedte van 3,50 meter.

Zie ook www.oeteldonk.org
Voor het meest geslaagde idee heeft de organisatie van Oeteldonk de 'Knarrekap' in petto...

Terug naar boven