Start renovatie en opknappen manege aan Hekellaan

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-03-2011 | Gewijzigd op: 31-10-2011
Situatie van 31 oktobert 2011
De oude manege van 1905 heeft nu -voorafgaand aan zijn nieuwe bestemming als veilinghal- ook de oude naam Militaire Rijbaan- teruggekregen.

foto © paul kriele, 31 oktober 2011.

De manege van rond 1900 die al zoveel functies heeft gehad, onder meer als tennishal, opslag voor de PTT en museumhal, heeft de bestemming van veilinghal gekregen. Rosmalen Bouw is met de renovatie en het opknappen van dit monument aan de Hekellaan begonnen.

Rosmalen Bouw is met het opknappen van de manege  aan de Hekellaan/Nachtegaalslaantje begonnen. Het 110 jaar oude, militaire, gebouw krijgt de functie van veilinghal van Van der Hoeff, voorheen Korst.

foto © paul kriele, 15 maart 2011.
 

Bericht van februari 2010
De militaire rijmanege aan de Hekelaan/Nachtegaalslaantje is bestemd als toekomstig veilinghuis van Van der Hoeff [voorheen Korst]. Maar voordat het zover is, aldus Hans Korst, gaat er zeker nog een jaar overheen voordat het klaar is als veilighuis. Allereerst moet er een bestemming worden gevonden voor de huidige gebruikers, zoals de Kunstuitleen. Ook de procedures spelen een rol.
Inmiddels wordt de gemeenteraad gevraagd € 1.650.000 beschikbaar te stellen voor het restaureren en inpandig aanpassen van het pand, dat op de monumentenlijst staat en een cultuur-historische waarde heeft. 
De manege is gebouwd rond1900, toen op het Kruisbroedershof de half open manege verdween.

Een 104 jaar oude militaire manege die bestemd is als veilinghuis.

foto © gerard monté, 20 maart 2005.

historie manege
De gronden aan het Nachtegaalslaantje waren oorspronkelijk van de Dienst Domeinen. Het was militair terrein. De Rijks-HBS en het Stedelijk Gymnasium kregen toestemming daar te bouwen. In een ruil kwamen de gronden na 1874 toe aan de gemeente.
De manege was [oorspronkelijke bouw 1900] dan ook een militaire rijbaan. Er voor waren er ook open rijbanen net buiten de stadsmuur. Die lagen op het 'witte zand' in het Bossche Broek aan weerszijden van het landweggetje naar de Pettelaer.

Toen de cavalerie van de Parade verdween verloor ook de militaire manege haar functie.
Bij de stadsfeesten van 1935 [750 jaar Den Bosch] zijn er nog middeleeuwse blijspelen opgevoerd en kreeg het vervolgens de bestemming van tennishal. Later diende de hal als opslagplaats.
Er zijn overigens ook Bosschenaren die verhalen over de opvang van Belgische vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Terug naar boven