Installatie nieuw dagelijks [GS] bestuur Provincie

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-04-2011 | Gewijzigd op: 23-04-2011
Vrijdagmorgen 22 april 2011 is - na de keuze door Provinciale Staten- het nieuwe dagelijks bestuur [GS] van de Provincie b beëidigd en werd afscheid genomen van het oude College.
Het nieuwe college bestaat uit Yves de Boer (VVD-Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen), Ruud van Heugten (CDA- Mobiliteit en Financiën), Jules Iding (SP-Ecologie en handhaving), Bert Pauli (VVD- Economische Zaken en Bestuur) en Brigite van Haaften (CDA- Cultuur en Samenleving).
Zie de video op de provinciesite over de installatie.

Het nieuwe GS, vlnr: Bert Pauli, Jules iding, Brigite van Haaften, Yves de Boer, CdK Wim van de Donk, Ruud van Heugten en secreraris Wil Rutte.
 

Een meerderheid van Provinciale Staten heeft het bestuursakkoord "Tien voor Brabant" vastgesteld als basis van het provinciale beleid voor de periode 2011-2015. De fracties van VVD, CDA, SP, PvdA en 50PLUS stemden voor de motie. De Staten waren unaniem over het aantal gedeputeerden. Er is afscheid genomen van de vertrekkende gedeputeerden Lily Jacobs, Thoon Essed en Peter van Vugt. Provinciale Staten kozen de vijf gedeputeerden van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten en er werden vijf leden van Provinciale Staten beëdigd. Provinciale Staten hebben verder de commissiestructuur vastgesteld.

"Tien voor Brabant" is het bestuursakkoord op hoofdlijnen dat de onderhandelaars van VVD, CDA en SP aan het provinciale parlement voorlegden.Het bestuursakkoord neemt de " Agenda van Brabant" tot basis en als richtsnoer. Dat houdt in dat de provincie zich concentreert op haar kerntaken op het gebied van ruimte en economie en in lijn daarmee bezuinigt. Naast de bezuinigingen wordt er ook geïnvesteerd in biobased economy, het Brabants sportplan, BrabantStad Culturele Hoofdstad, Landschappen van allure, cultuurhistorisch waardevolle complexen. Daarnaast wordt er ook geinvesteerd in infrastructuur. 
' Tien voor Brabant' zet een aantal accenten en de adviezen van SER-Brabant, de Brabantse organisaties die bij het buitengebied betrokken zijn en Brainport zijn bouwstenen van beleid.

Leden van Provinciale Staten
In de vergadering van Provinciale Staten is ook een aantal leden van het provinciale parlement beëdigd. Dat betrof Conny Kerkhof (CDA-Roosendaal) en Bart Verhees (VVD-Someren) die de eerste vergadering van Provinciale Staten na de verkiezingen verhinderd waren. Door de verkiezing van de nieuwe gedeputeerden ontstond een aantal vacatures. Jan Brenninkmeijer (CDA-Helvoirt), René Kuijken (CDA-Bergeijk) en Alexander Wijers (VVD-Oosterhout) legden de eed of gelofte af.


Terug naar boven