Grootscheepse verbouwing De Moriaan[VVV]

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-09-2008 | Gewijzigd op: 06-11-2009
 
Hierboven: De gevelrij van De Moriaan tot aan hotel Central waarvoor een ondergrondse gaanderij is gepland.
Tegen de Moriaan was eerder een aanbouw met transparante kantoorvleugel bedacht. Dat architectonisch hoogstandje was  'iets te' , volgens de ambtenaren van wethouder Jetty Eugster.
Rechts boven: het Invitopand op Markt 61, dat het woonhuis was van Jeroen Bosch. Burgemeester Rombouts zou dat pand graag tot representatief Jeroen Boschpand willen omdopen. 'Wie zal dat betalen..?'
Foto rechts onder:  Van Invito op Markt 61 zijn de kelders nog authentiek.

foto's © paul kriele, 28 maart 2006, 16 augustus en 3 september 2007.

De Moriaan is het oudste Bossche stenenhuis, waarin het VVV-kantoor is gehuisvest. Dat kantor bevindt zich in een deplorabele toestand. De toegang is hopeloos, de functionaliteit erg belabberd en de kantoor indeling abominabel. Er was een interessant plan voor uitbreiding met een transparante vleugel die pal tegen de zijvleugel werd gezet. Door een beperkt inzicht, van met name welstand, haalde dat architectonisch hoogstandje bakzeil.

Joep van Rooy [zakenman in onroerend goed] legde het stadsbestuur een plan voor van een ondergrondse gaanderij die nagenoeg alle gebouwen, gelegen aan de Noordzijde van de Markt, toegang biedt. Die gang loopt parallel aan de gevels vanaf de Bijenkorf, die er een verdieping bij krijgt, via de Moriaan, waar de VVV de kelders kan benutten, en dan naar het vroeger woonhuis van Jeroen Bosch, dat nog de authentieke kelders bevat. Aan de achterzijde van dit Invitopand [Markt 61] is eigenaar Van Rooy al bezig de achterzijde in te richten als kunstgalerie en garages. 
Oudste -stenen- Bossche huis de Mroiaan. Een lastg gebouw voor een VVV-kantoor.

foto © paul kriele, 1 september 2008.
 

Uiteindelijk eindigt die gang bij hotel Central. Daar zoekt Karin Rademaker naar een unieke oplossing om het restaurant een laagdrempelig entree te geven.

De gemeenteraad mag komend najaar, bij de behandeling van de Integrale Visie Toerisme 's-Hertogenbosch, knopen doorhakken. Die nota bevat allerlei suggesties die inspelen op het economische en toeristische aspect van de stad, o.a dat de Moriaan een lift voor invaliden krijgt. ….tenminste als het VVV-kantoor daar blijft zitten. Want een beetje onhandig is dit gebouw voor zijn functie wel.

Terug naar boven