Fracties staan achter winkelierswens Vughterstraat

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-05-2011 | Gewijzigd op: 27-05-2011
Diverse fracties in de gemeenteraad stellen zich achter de wens van winkeliers in de Vughterstraat om een grote trekker, zoals Albert Heijn, toe te laten in het It's- pand op nummer 46. Tweespalt ontstaat door tegengestelde belangen van gemeente én Hartje Den Bosch tegenover politiek én winkeliers.

Ten aanzien van de komst van Albert Heijn plaatsen de gemeente en Hartje Den Bosch zich tegenover de mening en grote wens van politiek en winkeliers die 'Appie' graag in de Vughterstraat zien komen om hun omzet weer wat te doen opvijzelen.

foto © paul kriele, 8 mei 2011.

Terwijl de gemeente nogal afwijzend reageert op de komst van AH met argumenten van overlast voor voetgangers[fietsenstallingen] en doorgaand [bus-]verkeer [geregelde AH-transporten], blijkt uit een enquête die winkelier Cees Bout van de Wereldwinkel eerder deed, dat de komst van AH een welkome actie is op de teruggang in omzet en op het verschijnsel leegstand. Bout vertelde eerder aan  Bastion Oranje zie AH geen fiat van gemeente dd. 25 mei 2011, dat over het gehele centrum  [ook de Hema] winkeliers schade lijden door het vertrek van het GZG uit de binnenstad. Volgens Bout waren 25 van de 26  geënquêteerde winkeliers vóór de komst van AH.
Tot nu toe hebben met name de kleinere fracties zich achter de wens van de winkeliers geschaard.
Tiny Bertrums, voorzitter van de ondernemersvereniging Hartje 's-Hertogenbosch zegt in het Brabants Dagblad, dat die winkeliers niet beseffen welke overlast er volgt met de komst van een AH-super..... Maar de winkeliers zien weinig in de stellingname van Hartje Den Bosch, een vereniging waar ze noch fiducie noch vertrouwen in hebben, zo liet een winkelier blijken. 'Daar zou eens flink de bezem doorheen moeten,' aldus NN.