Beurdsestraat: oude fundering stopt rioolaanleg

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-09-2008 | Gewijzigd op: 01-10-2008
Oude fundamenten Beurdsestraat houden even aanleg riolering tegen.
Midden in het huidige straatprofiel, dat in de jaren 60 - na sloop volksbuurt- is ontstaan, moet een riolering komen. Maar daar liggen ook nog de funderingen van middeleeuwse huisjes. De gevelrij daarvan ligt precies onder de huidige straat die niet het profiel van de oude Beurdsestraat volgt. De archeoloog Marlies Veenstra  van de BAAC graagt met Angelo Andrean [vrijwilliger] de vloeren van de panden bloot.
foto's © paul kriele, 22 september 2008.

Archeologen zijn momenteel bezig de fundamenten in kaart te brengen van de oude huisjes aan de Westzijde van de Beurdsestraat. Eerder legden ze al de fundering bloot van huisjes aan de Oostzijde,-de overkant van de straat. Dat straatprofiel liep oorspronkelijk  tamelijk afwijkend van wat er na de jaren 60 is gebeurd. Toen is na de  sloop van de volksbuurt Beurdsestraat/Weversplaats een nieuwe rooilijn aangelegd. Daardoor liggen de funderingen van de oudbouw nu de aanleg van een rioolbuis in de weg.
Deze buis komt dan wel in het profiel van de huidige straat te liggen, maar de rooilijn van de toenmalige [ 14e en 15e eeuwse] bebouwing ligt precies onder de huidige straat. 
De vloeren van twee pandjes  zijn in zicht gekomen. Achter het tweede huisje, op de grens met het volgende, zit nog een druipgoot, aldus Nijhof.
De archeologen  -Ingrid Cleijne, Marlies Veenstra, Ariën Hoff en  de vrijwilliger Angelo Andrean - krijgen even de tijd om de zaak in kaart te brengen. Daarna kan het riool verder de grond in.

Niet alleen achterin, waar een roodachtige brandvloer zichtbaar is, maar ook in het gehele straatprofiel zitten oude funderingen die Eddy Nijhof [blauwe sweater] hier de opzichter laat zien. Eddy Nijhof in gesprek met de projectleider René van de Mark [r] over de voortgang van de rioolwerkzaamheden.
foto's © paul kriele, 22 september 2008.

In een toelichting op de opgravingen aan de Westzijde van de Beurdsestraat vertelt dindag 23 september 2008 projectleider René van de Mark dat deze huizen waarschijnijk nog houten zijgevels hebben. Voor de bouwput staand wijst hij op de roodstenen vloeren en dikke muren en een druipgoot van het deze week opgegraven 14 eeuwse pandje.  Even verderop, waar momenteel de opgravingen eindigen, moet gezien het plaveisel een steegje hebben gelopen.
Vakwerk-houtresten in de poeren duiden erop dat die zijgevels van hout waren, legt Van de Mark uit. Maar na de stadsbrand van 1463 werden de meeste gevels vervangen door stenen.
zie artikel opgravingen Oostzijde Beurdsestraat

Wanneer straks de voorbereidingen beginnen voor de uitbreiding van het Noordbrabants Museum zullen de archeologen ook het terrein van de huidige parkeerplaats langszij de Beurdsestraat gaan onderzoeken, aldus Nijhof.

Terug naar boven