Hoogste punt nieuwbouw kinderexpertisecentrum Kooikersweg

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-02-2012 Wethouder Bart Eigeman [o.a. Jeugd en Onderwijs] heeft vanmorgen -donderdag 9 februari 2012 -  samen met kinderen, ouders en leerkrachten, het 'hoogste punt' gevierd  van de nieuwbouw van het Kinderexpertisecentrum aan de Kooikersweg.
Met 18 leerlingen van de mytylschool Gabriël hees Eigeman de vlag naar het hoogste punt. Rond de herfstvakantie 2012 is het gebouw klaar. Het biedt plaats aan de mytylschool Gabriël, kinderrevalidatiecentrum Tolbrug, dagopvang van Cello en gespecialiseerde buitenschoolse opvang vanuit de SWZ.

Wethouder Bart Eigeman hijst met 18 kinderen van de mytylschool Gabriël de vlag voor het 'hoogste punt' van het expertisecentrum aan de Kooikersweg. foto's © henk van esch, 9 februari 2012.

Het expertisecentrum is bestemd voor kinderen met een meervoudige lichamelijke beperking. Revalidatiecentrum Tolbrug en mytylschool Gabriël werken al jaren intensief samen. Maar in het nieuwe kinderexpertisecentrum kunnen ze een grote stap verdergaan.
De nieuwbouw
De leeftijd van de  leerlingen varieert van 0 tot 20 jaar.Het gebouw biedt allerlei onderwijs- en praktijkruimtes, spreekkamers, ateliers, een (klein) zwembad, gymzalen, oefen- en behandelruimte en computerhoeken. Het biedt plaats aan 200 leerlingen van de mytylschool, maar ook aan peuterprogramma’s van Cello, aan buitenschoolse opvang verzorgt door SWZ en aan kinderen die revalideren maar geen gebruik maken van het onderwijsaanbod.