Hurkmans saneert bisdom

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-10-2008 Door een groot aantal- huidige -parochies in te krimpen geeft bisschop Hurkmans een antwoord op de onderbezetting en het priestertekort in zijn bisdom.
De oude worden samengebundeld tot nieuwe parochies, of wel de zelfstandigheid van veel parochies verdwijnt. Elke ‘nieuwe ‘ parochie krijgt een pastoraal team olv een pastoor.
In elke parochie wordt nog maar in één kerk een volledige liturgie gevierd in de geest van het kerkelijk jaar. dwz dat er zowel door de week als in het weekeind diensten zijn. Daarnaast zijn er nevenkerken, waar regelmatig missen worden gelezen en kapellen, waar wordt gebeden, gedoopt, gehuwden en uitvaarten plaatsvinden.

In de komende periode tot 2020 wordt de nieuwe-parochie-indeling gerealiseerd. Roepingen van nieuwe priesters, pastoraal assistenten en diakens gaat een speerpunt vormen van het beleid. Op welke manier is niet duidelijk en evenmin waaruit die kandidaten worden gerecruteerd.
De communicatie wordt ook aangepakt, tenminste de p.r. van ‘de kerk’ richting publiek. Of dat ook betekent dat de communicatie wordt verbeterd is nog maar de vraag.