Alsnog subsidie voor zes cultuurinstellingen o.a. Circo Circolo

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-10-2012 | Gewijzigd op: 05-10-2012
De VVD, CDA, SP, PvdA, D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren hebben in de commissie Cultuur en Samenleving een voorstel van de Staten aangenomen om de subsidieaanvraag van zes culturele instellingen alsnog te honoreren. Alleen de PVV was tegen.

Vorige maand maakte het provinciebestuur de verdeling van de subsidies voor podiumkunsten bekend. Daarbij werd duidelijk dat zes instellingen, die wel een positieve beoordeling van de adviescommissie Kunsten kregen, buiten de boot vielen omdat het plafond van de provinciale subsidie bereikt was. 
Gedeputeerde van Haaften wordt -voor een periode van twee jaar -gevraagd alsnog geld vrij te maken ter ondersteuning van deze instellingen.

Onder meer Circo Circolo profiteert nu van de toezegigng. Er is een bedrag mee gemoeid van € 500.000 per jaar. Het gaat om Paul van Kemenade, HetPaarddatVliegt, Gypsy festival, Storioni Festival, Festival Mundial en Circo Circolo.